Administration
Mødereferater bestyrelsen

A/B Turegården - bestyrelsesmøde

Referat: 04.04.2005.

 

Tilstede: Tove, Ole, Kim, Erik og Jens, Remy, Lone 

 

Punkt 1: referat fra marts - godkendt

 

- tidligere referater vil senere kunne findes på foreningens nye hjemmeside!

 

Punkt 2: dagsordenen - godkendt

 

Punkt 3:

(Nyt fra administrator/formand og diverse udvalg.)

 

Hvordan viser vi anerkendelse for veludført foreningsarbejde – en påmindelse f.eks. vingaver el. lign., der indkøbes derfor lidt god vin til Margrethe M. for hendes mange års tro tjeneste og vedholdende arbejde med at administrere Kapstadskalenderen (Jens køber vinen)

 

15.04.05 indgås aftale med ny vicevært Martin Weber. Aftalen/stillingen indeholder en udvidet aftale i forhold til den tidligere viceværtfunktion. Den nye aftale overtager flere forskellige små og store arbejdsopgaver, herunder også opgaver i regi af Gårdlauget.

 

Turegaardens hjemmeside – er i luften, findes på www.?

 

Andel nr. 60, Nansensgade 26, 5 sælges til journalist, Mikkel Lund pr. 15.04

 

Ventelister til Lejligheder

Intet væsentligt nyt - ingen nye henvendelser.

 

Venteliste til Pulterrum

Intet væsentligt nyt.

 

Opgange:

 

Gennemgang af malerarbejdet. Jf. rådgivers rapporter, hhv. 30.03.05 og 17.03.05 - der er stadig mange små mangler og ting der skal laves helt om. 

 

Gulvlægger færdigmeldt 9 trapper, Indkøbt 16 glaslamper m. skrue. 

 

Navneskilte – frivillig fælles standard mulighed for individuelle løsninger.   

 

Diverse:

 

Loftet i jerngitterporten istandsat ved isolering og gipsplader.

 

Internettet kører igen utilfredsstillende. Aftale er ikke opfyldt fra leverandøren af routeren. Remy og Peter afventer servicetilbud fra andre firmaer.

 

Kapstaden: indkøbt persienner, lampe til gangen, 4 klapstole.

Gennemgået for flere mangler af Pia og Lone.

 

Der kan først indgås aftale med malerfirma om maleristandsættelse, efter at malerarbejdet på trapperne er afsluttet relateret etik - regler for brug af og kontrahering med alternative håndværkere/håndværkerfirmaer.

 

Gårdlaugets generalforsamling: Foruden Katjas børneprojekt, ingen særlige aktiviteter forrige år. Forrige års underskud kr. 19.000 er i år ændret til et overskud på kr. 28.000.

Tilslutning til jobbeskrivelse og ansættelse af ny gårdmand. Referat følger.

 

 

 

 

 

Punkt 4:

Beboerhenvendelser

 

Ansøgning om fremleje af lejlighed Turesensgade 14 1.tv. i 2 år, pr. 1. april. Christina Balsvard, grundet optagelse på Kolding Designskole pr. d. 1. juni.

 

Jesper, Kitchen Kools lokaler, nye lejere: Møbelstationen bakkede ud, da aftale om et nødvendigt andet lokale i kvarteret gik i vasken. Nye ansøgere:

1.       Detailsalg af dametøj, tasker, bælter og lign.

2.       Italiensk cafeteria – sandwichbar - delikatesser, caffe, vin, fadøl, cocktails. 

 

Flere klager over gener fra en lejlighed fra over og underboer. Trods bestyrelsens tiltag og Socialcentrets inddragelse er det ikke lykkedes at eliminere generne/løse problemet. Bestyrelsen er nu i tæt kontakt med administrator mht. at finde en løsning.

 

 

Punkt 5:

 

Eventuelt

 

”Årsafslutning”– er formen stadig en bestyrelsesmiddag for året der gik?

Sted og tidspunkt aftales på næste møde.Last update:  12:46 20/01 2007