Administration
Mødereferater bestyrelsen

Bestyrelsesmøde mandag 7. marts 2005 kl. 19:00 i Kapstaden med dagsorden:

 

1. Godkende september, oktober, november og december referat.

 

2. Godkende dagsorden

 

3. Nyt fra adm. / fmd. / udvalg

 

A. Andel nr. 97, Nansensgade 38, 3. th. solgt til gulvlægger Morten Qoudrup,

 

B. Ventelister til Lejligheder

C. Venteliste til Pulterrum

 

D. Opgange:

Maleren har stort set færdigmeldt alle trapper. Vi forventer snarest ny gennemgang med rådgiver.

Gulvlæggeren har færdigmeldt 6 trapper.

Hoveddøre med armeret glas udskiftet med klart glas.  

Manglende glaslamper erstattes.

Lys etableres lige inden for indgangene hvor de måtte mangle.

 

E. Et af el-forsygningskablerne kan ikke mere klare behovet, hvorfor en ny etableres for ca. kr. 80.000

 

F. TIN-internetabonnenter er p.t. 71. Teknikeren har foretaget en anderledes type konfiguration af router. Kapaciteten ned, er fordoblet til 8 megabit. For første gang synes forbindelsen at køre tilfredsstillende - også ved spidsbelastningen kl. 17-21.

 

G. Facade istandsættelse

 

H. Kapstaden, Indkøbt vinglas, div. fade og skåle, ca. 2.500.

I.   Stort skab med låger til bl.a. ekstra køkkenservice etableres i Kapstadens rum under porten.

J.  Pia Fale, Nansensgade 30, 3th. overtaget Kapstadsbookingen efter Margrethe, der takker af efter 7år.

 

K. Indhentet tilbud om måtteservice.

L.  Indhentet tilbud om automatisk aflæsning af varmemålere.

 

M. Ikke hørt videre fra Jesper, Kithen Kool vedr. Møbelstationen.

 

 

 

4. Beboerhenvendelser

 

Dennis Eliasson, Turesensgade 16, ønsker brevsprækker som i øvrige opgange og udbedret dørkarm mv.

 

 

5. Eventuelt

 

 

<h5 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Referat fra</h5>

 

A/B Turegården – bestyrelsesmøde , d. 7. marts 2005.

 

Tilstede: Ole, Erik, Kim, Lone,

Fraværende: Remy, Jens,

Referent: Tove

 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra januar, referaterne fra september, oktober, november mangler, samt  fra februar møde hos Thellefsen, Ole rykker for dette.

 

AD. 2. Dagsorden godkendt.

 

AD. 3. Intet nyt fra adm.

a.       Ole og Lone har talt med den nye andelshaver, ok.

b.       Der er ikke solgt lejligheder fra ventelisterne siden foråret. Listerne skal gennemgås for de sidstel og mangler, (noget i samarbejde med Finn). Bankkontoen skal oprettes nu (hvis det ikke er sket) Remy og Tove er ansvarlige for dette.

c.       Kim mangler kun at få oplysninger om de sidste, der har være opslag i opgangen og tidsfristen er udløbet, Ole kontakter de lejligheder der er fremlejet for at høre om de har været opmærksom på opslagene. Hvis der ikke er navn på de sidste i løbet af 2 uger bliver de ryddet.

d.      Malingen revner nogle steder på sparkstøtterne, i Turesensgade 16 kan gulvmanden ikke komme længere for vi har højre + grader, de er nu i gang i Nansensgade 24.

e.      Det er hjørnet Turesensgade og Nansensgade.

f.        Intet at bemærke.

g.      Arbejdet går i gang, når vejret tillader det nok engang i april.

h.      O.K.

i.        Lone gennemgår rummet for at se om der ikke er meget der kan smides ud.

j.        En stor tak til Margrethe, for det store arbejde hun har lagt i det arbejde. ( Har vi ikke glemt noget )

k.       Hvis vi skal have speciel mål koster det 50.000-kr. Dette er med vask hver 14. dag, standart koster 25.000-kr. Ole indhenter evt. flere tilbud, men i første omgang køber vi nogle boluldsmåtter og afprøver det i et halvt års tid.

l.        Batterierne skal udskiftes i løbet af det næste år, ved automatisk aflæsning vil det koste ca. 230.000-kr. + moms, det er jo en klar fordel at varmen aflæses automatisk.

m.   Intet at bemærke.

 

AD. 4. Døren skal slibes ned og males igen, Erik laver en prøve. Brevsprækken bibeholdes som de øvrige i opgangen.

 

AD. 5. Debat omkring navneskiltene på de nymalede døre, Erik og Ole laver en prøve på et standart skilt.

           Der er renset en tagrende i Schacksgade, der lå en mursten og blokerede nedløbet, hvor den er kommet fra er ukendt.

           Visevært stillingen er endnu ikke helt afklaret endnu, arbejdsbeskrivelsen foreligger.

 

Ref. TOVE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last update:  12:46 20/01 2007