Administration
Mødereferater bestyrelsen

A/B Turegården - bestyrelsesmøde

Referat: 08.06.2005.

 

Tilstede: Tove, Ole, Kim, Erik, Lone og Jens (afbud fra Remy)

 

 

Punkt 1: referat fra maj – godkendt med ovenstående rettelser.

Forslag om, at referatets punkt 9, ændres til:

Bestyrelsen har fremsat påkrav om at forretningen skal holdes åben svarende til de andre forretninger i området indenfor normal åbningstid.

 

Punkt 2: dagsordenen – godkendt

 

Punkt 3: Nyt fra administrator/formand og diverse udvalg.

 

Der er for nyligt afholdt et møde mellem foreningens formand og administrator (ref. fra mødet er vedhæftet). Der er indgået aftale med Realkredit-Danmark om optagelse af et nyt realkreditlån til byggeprojekterne/renoveringerne.

Væsentligt er det at nævne, at de aktuelle finansieringsmuligheder (renten) gør det muligt at låne de nødvendige midler uden at det samlet kommer til at påvirke det årlige driftsbudget/de årlige finansieringsomkostninger.

(Vedhæftet: Referat af møde ml. advokat og fmd.)

 

TIN-Internet, Hjemmeside, www.turegaarden.dk

 

Vicevært

Vores nye vicevært har sagt op! Derfor skal bestyrelsen nu desværre ud og finde en ny vicevært til andelsboligforeningen.

Bestyrelsen vil bl.a. undersøge muligheder mht. det offentlige og eventuelle ansættelsesformer indenfor jobtræning/skånejob.

 

Trapperenovering

Maler gennemgang – er endnu ikke gennemført.

Ekstra malerarbejde

Opslagstavler – er ikke indkøbt endnu!

Måtter – der er taget mål til nye måtter.

 

Facaderenovering

Renoveringen er gået i gang i SG

Farveprøver er på vej!

 

Nye indflyttere

Lejligheden: TG 10, 3.tv. er d. 01. juni, solgt til Christoffer Phillip Weidemann (handelsskolestuderende).

Lejligheden: NG 32,2th. er d. 01. juni, solgt til Tina Hansen (rejseforsikringsbranchen).

 

Ventelister til Lejligheder

Venteliste til Pulterrum

 

Kapstaden

Liste med forsalg til forbedringer – og istandsættelse af Kapstaden er udarbejdet. Der er flere små renoveringsopgaver (maling mv.) så Kapstaden igen kan tjene sit formål som foreningens foretrukne selskabslokale.

 

4. Beboerhenvendelser

10. maj, refusion for brevsprække magen til nye. Ekstraordinært bevilliget.

10. maj, røgfri trapper.

11. maj, ansøger om tilladelse til ombygning. Ændringen frarådet.

05. juni, vedr. hylende hund.

07. juni, vedr. hylende og gøende hund

_____________________

 

5. Eventuelt

Næste ordinære bestyrelsesmøde mandag den første uge i august 2005Last update:  12:46 20/01 2007