Administration
Mødereferater bestyrelsen

 

A/B Turegården - bestyrelsesmøde

Referat: 02.05.2005.

 

Tilstede: Tove, Ole, Kim, Erik og Jens, Remy, Lone 

 

Punkt 1: referat fra marts – godkendt

(Referater fra tidligere møder godkendes næste gang)

 

Punkt 2: dagsordenen – godkendt

 

Punkt 3: Nyt fra administrator/formand og diverse udvalg.

 

Der er sket en voldsom stigning i den offentlige vurdering – pt. er andelsboligforeningen vurderet til 80 mio.d.kr. (jf. den offentlige vurdering)

 

Foreningen er i sidste regnskab vurderet til at have en markedspris på 61 mio. d.kr.

Administrator undersøger betydningen og effekten af denne ændring.

 

Facaderenovering er igangsat – med start i maj 2005.

Viceværten er i gang!

Andelslejligheden i Turesensgade 16 stuen th. er solgt pr. 01.05.05

 

Punkt 4: Bedre information til beboerne – opslagstavler mv.

 

Nye tavler indkøbes – der købes hvide tavler der passer til de nye farver i opgangene. Kim undersøger mulighederne og står for indkøbet til alle opgangene..

 

Punkt 5: Ventelister til Lejligheder

 

Ventelisten giver problemer – der er flere små hængepartier og løse ender der skal gennemgås. Tove og Remy mødes og gennemgår listerne mv.

Bestyrelsen afventer deres arbejde og redegørelse.

 

Punkt 6: Venteliste til Pulterrum

 

Intet væsentligt nyt. Der er enkelte ting der skal ordnes bl.a. oprydning af enkelte pulterrum.

 

Punkt 7: Opgange

 

Der mangler lidt på hovedtrapperne – primært gulvlinoleum mangler enkelte steder.

Ellers mangler der nu kun udbedring af mangler og diverse pletreparationer.

Gennemgang mht. den endelige godkendelse er endnu ikke udført.

 

Punkt 8: Aflønning af formanden

 

En ændring af lønniveauet skal fremsættes og godkendes i forbindelse med den årlige eller en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil inden næste generalforsamling vurderer niveauet og de arbejdsmæssige begrundelserne for eventuelle justeringer.

                                                                                       

Punkt 9: Beboerhenvendelser

 

De sociale myndigheder er nu direkte gået ind i sagen vedrørende beboernes klager over en beboer.

 

Forretningen ”Kitchen kool”

Bestyrelsen har fremsat påkrav om at forretningen skal holdes åben - i et mindre omfang men svarende til de andre forretninger i området indenfor normal åbningstid.

 

Punkt 10: Eventuelt

 Last update:  12:46 20/01 2007