Administration
Mødereferater bestyrelsen

Betyrelsesmøde mandag, 8. november 2004 kl. 19:00 i Kapstaden med dagsorden:

 

1. Godkende referat

2. Godkende dagsorden

3. Nyt fra ejendomsadministrator / fmd.

Varmeregnskab modtaget og returneret med en bemærkning om, at korrektioner til reduktionsfordeling - fremsendt i foråret 2004 – ikke indgår.

 

Bredbånd. En forskel på opsætning på hhv. 4 timer til kr. 2800 og 5 dage til kr. 48.000 gør, at hard og softvare–leverandør er fundet. Forventes at blive opsat denne uge. 

 

Afslag fra kommunen på at oprette bolig i Nansensgade 32,st. tv. da lejemålet er uden bad.

 

Renovering: Malerne er allerede 1 måned bagud. Der har ikke været det antal malere på pladsen som aftalt. Det rykker også gulvlæggerens planlægning. Problemet er påtalt på byggemøde. Byggeudvalget foreslår, at brevsprækkerne i enkelt opgang - Turesensgade 16, - ikke udskiftes, da de eksisterende alle er ens og store.

 

Tømrerne:

 

Vedr. fugtproblemet, facaden, Schacksgade 9 tv, fastholder ingeniøren rapportens konklusion og lover, at såfremt virkningen af det nye dræn mod forventning udebliver efter de 9 måneder, vil han uden omkostninger for a/b fjerne plastikmalingen fra hele facaden - så den bedre kan komme af med kondens - og give den en anden behandling.

Oprenset 20 køkkenbrønde – på akut foranledning af kloakoversvømmelse i Værkstedet - og samtidigt efterspurgt tilbud på fast årlig rensning.

Indkøbe opvaskemaskine (professionel) til Kapstaden.  

 

4. "Regler" for bestyrelsesmøder, tavshedspligt m.v.

Valg af næstformand.

Valg af sekretær.

Arbejdsfordeling af:

Mødeforbereder,

Ventelister til lejligheder,

Venteliste til Pulterrum,

”Åben gård” arrangement,

Bredbånd,

Vaskeri,

Kapstaden, booking

Kapstaden, Revision af regnskab.

Håndværker kontakt,

 

5. Vicevært

 

6. Porten Turesensgade 12,

 

Beboerhenvendelser

Klage over røggener fra Cafe Stjernen, Remy, Nansensgade 30.

 

Eventuelt

Lejlighedsvurdering. Gennemgang af krav og betingelserne for forbedringer, med henblik på eventuelle justeringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/B Turegården - bestyrelsesmøde

Referat: 08.11.2004.

 

Tilstede: Tove, Ole, Kim, Erik, Jens og Lone (afbud fra Remy,) 

 

 

 

Punkt 1:

Referater fra september, mangler.

 

Punkt 2:

Dagordenen godkendt.

 

Punkt 3:

Nyt fra administrator/formand og udvalg.

 

Vedr. fugtproblemet, facaden, Schacksgade 9 tv, fastholder ingeniøren rapportens konklusion og lover, at såfremt virkningen af det nye dræn mod forventning udebliver efter de 9 måneder, vil han uden omkostninger for a/b fjerne plastikmalingen fra hele facaden - så den bedre kan komme af med kondens - og give den en anden behandling.

 

Punkt 4:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Næstformand: Lone Næs

Dernæst blev andre opgaver fordelt:

Byggeudvalg: Erik Madsen, Ole

Venteliste til lejligheder: Tove, Remy

Venteliste til pulterrum: Kim, Remy

Bredbånd: Remy, Ole

Vaskeri: Ole

Åben Gårdarrangement: Tove

Kapstaden: Margrethe

Revisorer Kapstaden: Tove og Erik          Last update:  12:46 20/01 2007