Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat januar 2005

A/B Turegården - bestyrelsesmøde

Referat: 10.01.2005.

 

Tilstede: Tove, Ole, Kim, Erik og Jens (afbud fra Remy, Lone) 

 

 

 

Punkt 1:

Referater fra september, oktober, november mangler desværre stadig.

 

December referatet er godkendt med en enkelt rettelse vedrørende overdragelser af lejligheder: Nansensgade 24 2.tv. er ikke solgt til en fra listen

 

Punkt 2:

Dagordenen godkendt.

 

Punkt 3:

Nyt fra administrator/formand og udvalg.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Frede Tellefsen (Invitation til den 7. februar 2005 forsøger at rykke tidspunktet til kl. 17.00)

Mødet vil bl.a. omhandle budgetopfølgning og nyeste regler vedrørende pantsætning/lån i andelslejligheder.

 

Vedrørende venteliste til lejligheder – ingen nye oplysninger eller bemærkninger (Tove/Remy)

Vedrørende venteliste til pulterrum – listen er under udarbejdelse. (Kim/Remy)

 

Vedtægter er sendt ud I en gammel version – administrationen er orienteret og beklager fejlen, der udsendes snarest et aktuelt eksemplar af foreningens vedtægter.

 

Det lokale netværk og IT-system fungerer ikke optimalt – der undersøges pt. om den nye router fungerer langt bedre.

 

Istandsættelsen af trappeopgangene er i gang – bestyrelsen følger arbejdet tæt og er I denne forbindelse i løbende dialog med den rådgivende arkitekt.

 

Slagterens ventilation er blevet målt af en specialist med et ikke tilfredsstillende resultat – pt. skal bl.a. filteret renses da systemet ikke fungerer optimalt. Ny måling gennemføres efterfølgende for et forhåbentligt bedre resultat.

 

Nansensgade 32 st. tv. – et gulv I lejligheden skal formentlig udskiftes (det undersøges nærmere af velkendte fagfolk).

 

Kapstadens kasse betaler de 2500,- til vaskeriets akvarium.

 

Punkt 4:

Beboerhenvendelser

 

Vedrørende ansøgning om ringeklokker.

 

Det er bestyrelsens klare holdning at ringeklokker kan etableres for egen regning med forudgående godkendelse af model og opsætning. Klokkens aktiveringsknap skal passe til dørens design/brevsprækken og således være enkel, anonym og lavet af messing.

 

Punkt 5:

Eventuelt

Der har igen været indbrud på Combo’s – musikanlægget er stjålet og sagen er på alle måder meget beklagelig.

 

Der mangler hasper mange steder – alle opgange skal gennemgås og mangler udbedres.Last update:  12:46 20/01 2007