Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat juni 2014

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 10. juni, 2014 kl. 18!

Dagsorden!

1. Valg af referent Simon!

2. Valg af ordstyrer Simon!

3. Godkendelse af referat af 13. maj 2014!

4. Godkendelse af dagsorden!

5. Status vicevært!

! Der oplevet ustabilitet på internetforbindelser, problemet søges løst ved tilbud på !

! tilkøb af relevant hardware!

!

6. Kapstaden!

! Der er indhentet tilbud på manglende malerarbejde, som skal udføres i forbindelse

med renoveringen af forrummet. !

!

7. Salg!

! 1 salg i turesensgade 10! !

8. Fremleje!

! Ingen! !

9. Erhverv!

! Ny lejer i Nansensgde 26 kld…! !

10. Status bygge- og renoveringsudvalget! !

11. Beboerhenvendelser!

En beboer har henvendt sig for at få tilladelse til isættelse af branddør. Tilladelse er givet. !

! !

Der er rettet henvendelse ang. ting der er stillet i opgangen. Af brandhensyn er dette ikke tilladt, vi

må dog samtidig opfordre til et lidt mere rummeligt naboskab, hvor man på mindelig vis kan ordne

dette internt endog måske være hinanden behjælpelig. ! !

Der er rettet henvendelse ang. etablering af fælles kummefryser i en af foreningens lokaler.

Bestyrelsen er umiddelbart positivt indstillet overfor ideen, men kan pt. ikke se, hvor denne skulle

placeres. ! !

Der er indgivet end klage ang. gentagne støjgener fra Stjernen. Bestyrelsen vil undersøge

mulighederne for at minimere disse gener. Endvidere opfordres beboere her i foreningen til at

indgive skriftlig klage til kommunen, såfremt de/I føler sig/jer generet af støj med videre, da det er

kommunen, som i sidste ende har lovhjemmel til at få tingene ændret. ! !

Schacksgade 9 har spurgt om lov til etablering af branddør i gårdlaugsrummet. Bestyrelsen har

godkendt dette. !

!!

12. Altanprojektet! !

Der blev den 2. juni afholdt informationsmøde ang. altanprojektet. Der var stort fremmøde og en

generel rigtig god stemning. Der var forskellige kommentarer og forslag til ændringer, som udvalget

har noteret sig, men umiddelbart blev projektet positivt modtaget. Pt. ligger projektet til

godkendelse hos kommunen,. Hvis man har kommentarer eller spørgsmål til projektet modtager

altanudvalget gerne mails herom. ! !Last update:  13:03 14/08 2014