Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat April 2014

Referat af bestyrelsesmødet den 8. April 2014.

 

Til stede : Simon, Laura, Claus, Thorkild, Lauritz, Charlotte og Ole.

Afbud : Trine

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af den. 11. Marts 2013 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært : Der vil blive lavet et forsøg vedrørende affaldssortering, hvor

hvor 20 beboere vil indgå i forsøget.

6. Kapstaden : Forrummet er færdiggjort og der er etableret et nyt loft.

7. Køb/salg : Ingen.

8. Fremleje : Ingen.

9. Erhverv : Intet nyt. Erhvervslokalet i Turesensgade er stadig ledigt.

10. Altanprojekt : Der er sendt nye tegninger til kommunen, for en forhåndsgodkendelse.

Altanerne er blevet justeret ned d.v.s også nye tegninger. Der vil snarest

blive fastsat en dato for et informationsmøde.

11. Bygge og renoveringsudvalget :

En lejer har fået etableret nye gulve.

12. Beboerhenvendelser : Ingen.

13. Gårdlaug : Vægmaleriet i gården trænger til en renovering. Der er meldt ud, at alle er

velkommen med et forslag til et nyt maleri eller om det gamle skal males op.

14. Dato for næste bestyrelsesmøde : Tirsdag den. 13/05/2014 kl. 18.00 i Kapstaden.

 Last update:  11:28 03/06 2014