Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat Maj 2014

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 13. maj, 2014 kl. 18

Dagsorden

1. Valg af referent

Charlotte

2. Valg af ordstyrer

Simon

3. Godkendelse af referat af 08. april 2014

Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

5. Status vicevært

Der har været problemer med små sten i varmtvandssystemet, problemet er

fundet og løses.

6. Kapstaden

Der er fokus på at øge rengøringen i Kapstaden.

7. Salg

Ingen

8. Fremleje

a. Der har været en fremleje.

9. Erhverv.

Intet nyt.

10. Status bygge- og renoveringsudvalget

11. Beboerhenvendelser

Forespørgsel på brug af loft til tørrerum i Nansensgade. Bestyrelsen har af

principelle årsager sagt nej til denne forespørgsel.

Klage over larm fra Stjernen igen. Bestyrelsen vil følge op på klagen og indskærpe

overfor Stjernen, at din enten skal søge at begrænse larmen eller sørger for

lydisolering.

12. Altanprojektet

Overordnede altanprojekt er sendt til godkendelse hos kommunen. Det konkrete

projekt er dog ikke fastslået. Dette sker først efter informationsmøde, som der

snarest vil blive indkaldt til. Mødet vil blive afholdt inden skolesommerferiens

indtog.

13. Evt.Last update:  11:36 11/06 2014