Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat Marts 2014

Referat af bestyrelsesmødet den 11. Marts 2014.

 

Til stede: Simon, Trine, Claus, Thorkild, Lauritz, Charlotte og Ole.

Afbud: Laura

1. Valg af referent: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af referat af den. 11. Februar 2014 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært: Intet nyt.

6. Kapstaden: Forrummet er næsten færdiggjort.

7. Køb/salg: Ingen.

8. Fremleje: En beboer har søgt om, at fremleje sin lejlighed ud.

9. Erhverv: Intet nyt.

10. Altanprojekt: Der arbejdes stadig på projektet.

11. Bygge og renoveringsudvalget:

En beboer har ansøgt om nogle byggetilladelser.

12. Beboerhenvendelser: Ingen.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den. 15/04/2014 kl. 18.00 i Kapstaden.

 

 Last update:  10:43 22/04 2015