Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat Februar 2014

Referat af bestyrelsesmødet den. 11. Februar 2014.

 

Til stede : Simon, Laura, Trine, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Claus og Laurits

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af den. 14. Januar 2014 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært :

- Der er blevet indkøbt og installeret nye tørretumblere i vaskeriet.

- Der er vedrørende affald, kommet nye affaldsbeholdere bla. plastbeholdere.

6. Kapstaden : Forummet ( indgang fra gaden ) er under renovering. Loftet i forummet er

ved, at blive lavet, ligeledes den sidste pudsing af væggene.

Der har været en forespørgelse vedrørende akustisk/musik- arrangement , hvor alle er

velkommen i foreningsregi. Det er den. 1 og 3 tirsdag i måneden. Forespørgelsen er imødekommet, men såfremt en beboer ønsker, at leje lokalet en af disse dagene, har de fortrinsret.

7. Køb/salg : Der har været et salg.

8. Fremleje : Ingen.

9. Erhverv : Erhvervslokalet i Turesensgade, er sat til udlejning hos en erhvervsmægler.

10. Altanprojekt : Der arbejdes stadig på projektet.

 

11. Bygge og renoveringsudvalget : Der har været en beboerhenvendelse vedrørende ombygning af en lejlighed. Dernæst har en beboer henvendt sig vedrørende etablerring af

et badeværelse. Bygge og renoveringsudvalget behandler henvendelserne.

 

12. Beboerhenvendelser:

En beboer har søgt om kompensation vedr. en forsinkelse i en byggesag.

13. Evt. Dato for næste bestyrelsesmøde er tirsdag den. 11/03/2014 kl.18.00 i Kapstaden.

 Last update:  13:53 08/04 2014