Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat januar 2014

Referat af bestyrelsesmødet den. 14.Januar 2014.

 

Til stede : Simon, Laura, Trine, Claus, Thorkild, Lauritz, Charlotte og Ole.

Afbud : Ingen.

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af den. 17. December 2013 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært :

Der er et loftsvindue, der er blevet ødelagt i forbindelse med stormvejr, som vil blive lavet.

Der har været en forespørgelse vedrørende etablering af en emhætte.

6. Kapstaden : Opvaskemaskinen er fixed ved et serviceeftersyn

7. Køb/salg : Der har været et salg.

8. Fremleje : Der har været to fremleje.

9. Erhverv : Intet nyt.

10. Altanprojekt : Det er besluttet, at der skal afholdes et beboermøde og der er ved, at

blive udfærdiget nogle facadetegninger.

11. Bygge og renoveringsudvalget :

-Forrummet i Kapstaden er ved, at blive renoveret.

- Belysningen på hovedtrapperne gennemgåes med en elektriker.

- Der er bestilt en ny tørretumbler til vaskeriet.

12. Beboerhenvendelser : Der har været en henvendelse vedrørende lugtgener fra Stjernen.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde : Tirsdag den. 11/02/2014 kl. 18.00 i Kapstaden.

 Last update:  13:49 08/04 2014