Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat December 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 17.December 2013.

 

Til stede : Simon, Laura, Trine, Claus, Thorkild, Lauritz, Charlotte og Ole.

Afbud : Ingen.

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af den. 5. November 2013 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært : Intet nyt.

6. Den årlige generalforsamling blev afholdt den. 26/11/2013 og bestyrelsen ser således ud :

Formand : Simon B. Lassen

Næstformand : Laura G. Bruun.

Kasser : Charlotte B. Petersen

Bestyrelsesmedlem : Claus Vadstrup

Bestyrelsesmedlem : Trine Flensborg

Suppelant : Laurits Hjort

Suppelant : Thorkild Rotenberg

 

7. Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen.

A. Erhverv : Simon.

B. Køb/salg : Claus.

C. Fremleje : Claus.

D. Kapstaden : Charlotte.

E. Byggeudvalg : Laura, Simon,Laurits,Trine og Thorkild.

F. Altanprojekt : Bestyrelse / beboere

G. Gårdlaug : Thorkild og Charlotte.

 

8. Status vicevært : Intet nyt.

 

9. Køb/salg: Der har været et salg.

10. Fremleje : Der har været en fremleje.

11. Erhverv : Erhvervslejemålet beliggende i Turesensgade ( tidligere Baisikelli ) er stadig til leje.

12. Kapstaden : Der vil blive fastlagt og lavet en plan m.h.t, hvor ofte lokalet skal have en hovedrengøring, samt general rengøring/vedligeholdelse af lokalet.

13. Bygge- og renoveringsudvalg :

- Bagtrappeprojektet er afsluttet.

- Møbelrummet i Kapstaden færdiggøres i januar 2014.

- Det er planen, at renovere køkkenet i Kapstaden i løbet af 2014.

- -Beboerne opfordres til, at få installeret en brandalarm.

 

14. Status altaner : Der arbejdes stadig på projektet b.l.a skal størrelser af altaner drøftes.

 

15. Kommende bestyrelsesmøder 2014 afholdes i Kapstaden :

 

Tirsdag den. 14/1 kl. 18.00

Tirsdag den. 11/2 kl. 18.00

Tirsdag den. 11/3 kl. 18.00

Tirsdag den. 08/4 kl. 18.00

Tirsdag den. 13/5 kl. 18.00

Tirsdag den. 10/6 kl. 18.00

 Last update:  13:44 08/04 2014