Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat November 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 04. November 2013.

 

Til stede : Simon, Claus, Laurits, Laura,Stine,Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Ingen

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af 9.Oktober 2013 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært :

- De sidste 4 dørtelefoner er sat op.

- Bagtrappeprojektet er stadig i gang ( tætning af bagdørene ).

- Der er købt et fårhæng til vaskeriet.

6. Kapstaden: Der laves en plan m.h.t hovedrengøring af lokalet. Derudover er der

blevet indkøbt nogle småting.

7. Køb/salg : Der har været et salg.

8. Fremleje : Der har været en forespørgelse.

9. Erhverv : Lejemålet i Turesensgade ( tidligere Baisikeli ) er stadig til leje.

10. Vedrørende revner i gulvet i Kapstaden, er der kontaktet en ingeniør.

Det er besluttet, at lave en større åbning til møbelopbevaring i Kapstaden. D.v.s at der

muligvis vil blive rykket rundt på opbevaringsrummene i denne forbindelse m.h.t hvad der

er mest hensigtsmæssigt.

En lejer er ved, at få lavet et nyt gulv.

11. Beboerhenvendelser : Ingen.

12. Altanprojekt : Der arbejdes på projektet.

13. Evt. Den årlige generalforsamling vil blive afholdt i november måned.

 Last update:  13:33 08/04 2014