Foreningens lokaler
Kapstaden

Reservation for AB Turegårdens beboere skal ske via ProBo.

 

Lejen trækkes efterfølgende sammen med boligafgiften.

 

Henvendelse fra øvrige kun pr. mail til bestyrer Charlotte: kapstaden1@gmail.com

Oplys arrangementstype, ønsket dato, klokkeslet fra-til, navn, adresse og telefonnr.

SMS beskeder kan ikke forventes besvaret.

 
Nansensgade 32, kld. tv.

 

Fest- og mødelokale mv. med plads op til 40-50 spisende (+ buffétbord med begrænset frirum). Belysning kan reguleres, gode toiletforhold og køkken, opvaskemaskine (18) min. og gaskomfur med el-ovn.

 

Det anbefales at bese forholdende forud for arrangement mht. antal af div. køkkeninventar m.v.

 

Bemærk: Lokalets beliggenhed i beboelse gør, at det ikke egner sig til fester med høj musik! Udendørsophold i forb. med arrangementer er ikke tilladt efter kl. 22.00. Aht. røg og støjgener henvises rygere til den modsatte side af Nansensgade.

 

Hvis ikke udlejet, er det almindeligvis muligt at låne borde, stole og køkkengrej til brug i lejlighederne. Hvis udlejet, kan lån kun ske efter aftale. I begge tilfælde skal udlånte effekter oplistes pr. mail til bestyrer.

 

 

LEJEAFTALE:

 

1.    Betalingsvilkår for beboere i a/b Turegården for leje af lokalene,

fra kl. 12 - 10.00 næste dag: Mandag - torsdag og søndag

       Leje; kr.150. Depositum; kr. 150, i alt kr. 300.

       Leje/depositum refunderes ikke ved afbestilling senere end et måned før.

 • Fredag, lørdag og dagen før en helligdag/fridag.

       Leje; kr. 350. Depositum; kr. 350. I alt: kr. 700.

       Leje/depositum refunderes ikke ved afbestilling senere end et måned før.

 • Spise, yoga og filmklubber i foreningens regi, kan låne Kapstaden vederlagsfrit.

 • Kapstaden udlejes ikke den 31.12.

2.    Udlejning af Kapstaden til andre end gårdens beboere kun til mødebrug

Betalingsvilkår for øvrige beboere i Turegården (gælder ikke for AB Turegårdens beboere)

Leje pr. time; kr. 100, dog minimum; kr. 250. Depositum; kr. 500.

Reservation til festbrug, fra kl. 12.00 - 10.00 næste dag:

Leje kr. 1000. + Depositum; kr. 500., i alt kr. 1.500.

Leje/depositum refunderes ikke ved afbestilling senere end et måned før.

 

3.     Reservation af lokalet har først virkning når betaling af depositum + forudbetalt leje er registreret. (egen konto forventes indefor kort tid). .

 

4.     Udsmykning af lokalet må kun ske uden at lokalet beskadiges.

 

5.     Mht. politivedtægter, samt gældende husorden, må sang og musik fra åbenstående vinduer og døre ikke finde sted.

6.     Af hensyn til indeklima og for at modvirke kondens på ruder skal fronten på ventilationsventilen drejes helt af ved festivitas.

7.     Lejer er forpligtiget til at aflevere lokalet i rengjort stand ved at udleveret rengøringsliste nøje efterleves - i modsat fald vil rengøring blive rekvireret for lejers regning ved indragelse af depositum.

 

8.     Manglende og defekte effekter afregnes efter anskaffelsespris.

 

9.     Alle lejers effekter skal uden undtagelse være fjernet fra Kapstaden ved lejeperiodens ophør.

 

11. Lokalerne må ikke overdrages til andre end lejer.

 

12. Kapstaden må ikke benyttes til kommercielt brug.

 

13. Overtrædes ovenstående regler, forbeholder bestyrelsen sig ret til at inddrage depositum, og udelukke lejer for fremtidig brug af lokalerne.

 

Rengøring

Hvis motivation til egen rengøring dagen derpå ikke forventes, kan bestyreren henvise til rengøringshjælp, der er bekendt med standarten.

 

Caférummet

 

 • Stearin fjernes m. træpalet.
 • Sokler støvsuges med børste mundstykke og tørres af med varm opvredet klud. Sider vaskes for skomærker med køkkensvamp og lidt opvaskemiddel.
 • Borde og stole aftørres og stilles i depot.
 • Betongulv støvsuges og vaskes med 1/4 l. Faxesæbe til 1 spand varmt vand.
 • Flisegulv støvsuges og vaskes med sæbespåner
 • Dørmåtter rystes.

 

Toiletter & gang

 

 • Toiletter, håndvask og gulve rengøres med universalrengøringsmiddel.
 • Pissoiret er vandfri. Der må derfor ikke hældes vand/sæbevand i pissoirekummerne.
 • Spejle pudses, hvis behov. "Dame posen" tjekkes.
 • Brugte viskestykker m.v. lægges i vaskekurven i rengøringsrum

 

Køkken

 

 • Service skylles inden det sættes i opvaskemaskinen, ellers bliver det ikke rent. Vasketid ca. 20 min.
 • Stor jernpande vaskes uden sæbe, og tørres af med det samme.
 • Skærebrædder og træredskaber vaskes med varmt vand uden sæbe, evt. skoldes.
 • Affald sorteres og fordeles i beholdere i og udenfor affaldskur. Bio, metal, glas, papir, pap og restaffald.
 • Køleskab tømmes og rengøres.
 • Ovn og komfur, husk bradepanderne og varmeskab, rengøres med opvaskemiddel.
 • Sprøjt på skabslåger og vægflader fjernes.
 • Køkkenborde og vask rengøres.
 • Opvaskemaskinen tømmes og filtret i bunden renses.
 • Porselæn, glas og bestik stilles på de afmærkede pladser.
 • Gulv støvsuges og vaskes med sæbespåner (-
 • Restaffaldspose komprimeres før den lægges i beholder til restaffald. (Låg på beholderen skal kunne lukke tæt).

 

Sluk alt lys, og lås alle døre, når du forlader Kapstaden!Last update:  16:55 10/05 2023