Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat Oktober 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 09. Oktober 2013.

 

Til stede : Simon, Claus, Laurits, Laura,Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Stine

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af 7. September 2013 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært :

-El problemet i Schacksgade er delvist blevet løst d.v.s fejlen er ikke fundet, men der er

Ikke samme spænding.

-Der er bestilt udskiftning af 4. stk dørtelefonanlæg.

-Tætning af bagdørene er påbegyndt og i Turesensgade nr. 10 og 12 er arbejdet færdiggjort. Der påbegyndes i Turesensgade nr. 14.

-Hækkeklipning : Der er blevet tyndet ud i beplantningen.

6. Kapstaden: Facadeskiltet skal udskiftes.

7. Køb/salg : Foreningen har solgt lejligheden beliggende i Schacksgade nr.9.

8. Fremleje : Der har været en fremleje.

9. Erhverv : Lejemålet i Turesensgade ( tidligere Baisikeli ) er stadig til leje.

11. Beboerhenvendelser : Der har været en forespørgelse vedrørende tætning

af bagdørene.

12. Altanprojekt : Der arbejdes på projektet.

13. Evt. Den årlige generalforsamling vil blive afholdt i november måned.

 Last update:  13:25 08/04 2014