Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat September 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 04. September 2013.

 

Til stede : Simon, Stine, Claus, Laurits, Laura, Charlotte og Ole.

Afbud : Thorkild

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af 7. August 2013 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært :

Kælderrummet under Turesensgade nr. 16 er blevet ryddet.

6. Gårdlaug:

Der er indkøbt en hækkeklipper.

Den årlige gårdfest blev afholdt lørdag den. 10 august. Dagen startede med en fælles

arbejdsdag , hvor en del beboere deltog. Traditionen tro var der en hoppeborg til børn og

barnlige sjæle ☺. Dernæst var der fællesspisning og musikklubben bidrog med underholdingen.

7. Kapstaden :

Det er vedtaget, at køkkenet i Kapstaden skal renoveres og e.v.t forslag/ideer er meget velkommen og kan mailes til Kapstadens email : kapstaden1@gmail.com. Afløb i herretoilettet vil blive gennemgået, da der muligvis er en utæthed.

8. Køb/salg :

Foreningen har stadig to lejligheder til salg og i den forbindelse, er der kommet en

ejendomsmægler på begge lejlighederne ud fra de tilbud, der er indhentet.

Derudover har der været et salg.

9. Fremleje :

Der har været en fremleje.

 

10. Bygge og renoveringudvalget :

Vedrørende bagtrapper/døre har vi accepteret et tilbud fra et tømrerfirma d.v.s bagdørene vil blive gennemgået og repareret i løbet af efteråret.

11. Altanprojekt:

Der arbejdes stadig på altanprojektet og yderligere info, kan hentes på

vores hjemmeside.

12. Beboerhenvendelser:

En beboer har henvendt sig, vedrørende en loftskade (muligvis i forbindelse med

Skybrud/tagarbejde). I flg. entreprenør kunne der ikke måles fugt i rummet. Ejer er selv gået videre med sagen.

13. E.v.t.

Den 18. august blev der afholdt Nansensgade Markedsdag, hvor en del beboere deltog.

14. Dato for næste bestyrelsesmøde er den. 9 . Oktober kl. 18.00.

Det er snart tid til den årlige generalforsamling og der vil inden længe blive sendt

Indkaldelser ud.Last update:  13:19 08/04 2014