Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat August 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 07. August 2013.

 

Til stede : Simon, Stine, Claus, Laurits, Laura, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Ingen

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af 12. juni 2013 : Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært : Der er indhentet tilbud på tætning af bagdøre ( lejligheder ).

Kloakarbejdet er afsluttet. Der er bestilt 4 dørtlf anlæg.

Dong har ført ny ledning til Schaksgade 7, men el-problemet er fortsat uløst.

6. Køb /salg: Der har været 2 salg . Foreningen har stadig to lejligheder til salg og i

den forbindelse, er der indhentet tilbud fra 2 ejendomsmæglere.

I forbindelse med salg skal køber/sælger kontakte viceværten for overdragelse af nøgler/vaskebrik.

7. Fremleje : Ingen.

8. Erhverv: Foreningen søger en ny lejer til erhvervslokalet, beliggende Turesensgade 10. kld.

( tidligere Baisikelli ).

9. Kapstaden : Ved indgangen til Kapstaden er der kommet nye gelændere.

10. Status bygge og renoveringsudvalget : Gesimsarbejdet i Nansensgade forventes afsluttet

Inden 14 dage.

11. Status altanprojekt : Der arbejdes fortsat på projektet.

12. Beboerhenvendelser:

En beboer har rettet henvendelse, vedrørende støjgener fra en erhvervsdrivende. Bestyrelsen behandler sagen.

13. Datoer for kommende bestyrelsesmøder :

Onsdag den. 4/09/2013 kl. 18.00 i Kapstaden.

Onsdag den. 9/10/2013 kl. 18.00 i Kapstaden.

 Last update:  13:18 08/04 2014