Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat Juni 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 12. Juni. 2013.

 

Til stede : Simon, Laura, Claus, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Stine og Laurits.

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af dagsorden : Godkendt

4. Godkendelse af referat af 7.maj 2013: Godkendt

5. Status vicevært : Der er lokaliseret en usædvanlig el-fejl på el-nettet i Schaksgade 7-9.

Dong og el-installatører er i gang med, at lokalisere fejlen.

6. Køb /salg: Foreningen har stadig to lejligheder til salg.

7. Fremleje : Der har været en fremleje.

8. Erhverv : Intet nyt.

9. Kapstaden : Der er indkøbt en støvsuger.

10. Status bygge og renoveringsudvalget : Gesimsen over Cafe Stjernen skal udbedres og arbejdet, forventes påbegyndt snarest. Arbejdet uden for Turesensgade 14, forventes

færdiggjort inden for en måned.

 

11. Altanudvalg : Der arbejdes på projektet.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde er den. 7 august 2013.

 

 Last update:  13:17 08/04 2014