Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat Maj 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 07. Maj 2013.

 

Til stede : Simon,, Stine, Laurits, Laura, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Claus

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af dagsorden : Godkendt

4. Godkendelse af referat af 09.April 2013: Godkendt

5. Status vicevært : Intet nyt.

6. Køb /salg: Foreningen har stadig to lejligheder til salg.

7. Fremleje :

8. Erhverv : Vi byder velkommen til ’Den lille røde ’ ( tidligere Old Mate ).

Erhvervslokalet i Schacksgade 9 kld er blevet lejet ud. Der vil blive et snedker kreativværksted, terapi/yoga og kunst.

9. Kapstaden : Der er blevet etableret en ekstra udsugning i lokalet.

10. Status bygge og renoveringsudvalget : M.h.t nedrivning af vægge skal der søges

om godkendelse.

11. Altanudvalg : Der arbejdes på projektet.

12. Gårdlaug : Lørdag den 1. juni 2013 kl.13.00 er der planteprojekt i urtehaven, hvor

alle er velkommen til at deltage.

13. Dato for næste bestyrelsesmøde er den. 11 juni.

 Last update:  12:53 08/04 2014