Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat April 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 07. April 2013.

 

Til stede : Simon, Stine, Laurits, Claus, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Laura

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af dagsorden : Godkendt

4. Godkendelse af referat af 5. marts 2013: Godkendt

5. Status vicevært : Intet nyt.

6. Køb /salg: Foreningen har stadig to lejligheder til salg.

7. Fremleje : Ingen.

8. Erhverv : Lokalet i Schacksgade 9 kld. er stadig til leje.

9. Kapstaden : Der vil blive etableret udsugning i Kapstaden, tilbud er indhenet.

10. Status bygge og renoveringsudvalget : Vedrørende tv-inspektion af A/B Turegårdens

kloaksystem er der indhentet tre tilbud.

11. Altanudvalg : Der arbejdes på projektet.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde er den. 7 maj.

 

 

 Last update:  12:51 08/04 2014