Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat marts 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 05.marts 2013.

 

Til stede: Simon, Laura, Stine, Thorkild, Claus, Laurits, Charlotte og Ole.

Afbud: Ingen.

 

1. Valg af referent: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af referat af den 08. februar 2013: Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

5. Status vicevært :

- Der forventes en del udskiftninger i vores kloaknet. Kloaksystemet ved Turesensgade nr.16 er blevet fotograferet og der er fundet brud på kloakken, der skal udbedres. Ligeledes vil øvrige del af A/B Turegårdens kloaksystem blive fotograferet.

- M.h.t fnugproblematikken i vaskeriet - fnug som p.t. udledes direkte i gården - har et ventilationsfirma foreslået, at der etableres en rist med filter. Der følges op på andre forslag/løsninger og tilbud indhentes.

 

Rottebekæmpelse:

M.h.t rottebekæmpelse i fælles gårdlaugsregi, har vi haft besøg af Rolf fra Kbh.kommune, som er skadedyrsbekæmper og Aut.kloakmester. Kommunen arbejder på at sikre gårdene i København mod rotter og på den måde reducere bestanden. Sikring af gårde i Kbh. vil med tiden blive lovpligtigt. For at opnå det bedste resultat skal A/B Turegården og de foreninger, som vi deler gård med, være enige om projektet. Som udgangspunkt, vil hele AB Turegården blive gennemgået, d.v.s faldstammer, kloakker, kældre o.s.v. Dernæst vil der blive lavet et overslag. Det samme er gældende for de andre foreninger. Hvis og når projektet er i gang, vil der være en løbende kontrol, dels af kommunen og af en kloakmester med autorisation.

 

6. Kapstaden:

- Vedrørende ventilation / udsugning i Kapstaden, har der været et firma og se på lokalet m.h.t til placering af udsugning og hvad, der er hensigtsmæssigt. Der indhentes tilbud.

- Forslag til forbedringer af Kapstaden er meget velkomne, men skal være skriftlige.

 

7. Køb/salg: Der har været to salg.

 

8. Fremleje: Ingen

 

9. Erhverv: Erhvervslokalet i Schaksgade 9 kld. er stadig til leje.

 

10. Gårdlaug: Den årlige generalforsamling er blevet afholdt.

 

11. Status bygge- og renoveringsudvalget: Intet nyt.

Vi henstiller til, at hvis der er byggeprojekter i foreningen retter man ikke henvendelse til håndværkerne, men til bestyrelsen eller viceværten.

 

12. Beboerhenvendelser: IngenLast update:  18:55 11/04 2013