Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat februar 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 5.februar 2013.

 

Til stede: Simon, Laura,Laurits, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud: Claus og Stine

 

1. Valg af referent: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af referat af den .8 januar 2013 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

 

5. Status vicevært: Der har været besøg af et ventilationsfirma vedrørende fnugprobelmatik i vaskeriet, og udsugning i Kapstaden og på alle badeværelserne. Sidst nævnte er lovpligtigt. Der skal etableres et nyt filter i vaskeriets udsugning. Der indhentes tilbud.

 

6. Køb/salg: Der har været et salg. Vurderingsmanden har været og vurdere de to

lejligheder, som foreningen har til salg.

 

7. Fremleje: Ingen

 

8. Erhverv: Der er fundet en lejer til Schaksgade 11, kld.

 

9. Status bygge- og renoveringsudvalget: Intet nyt

 

10. Altanudvalg: Der arbejdes stadig på projektet.

 

11. Kapstaden: Der er ved, at blive indkøbt nyt inventar til lokalet.Last update:  18:57 11/04 2013