Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat januar 2013

Referat af bestyrelsesmødet den. 08. Januar 2013.

 

Til stede : Simon, Laura, Stine, Laurits, Claus, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Ingen

 

1. Valg af referent: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af dagsorden : Godkendt

4. Godkendelse af referat af 4. december 2012: Godkendt

 

5. Status vicevært: Vaskeriet gik ned 4 gange i juledagene.

 

6. Køb /salg: Foreningens to lejligheder er ved, at være salgsklare.

 

7. Fremleje: Der har været en fremleje.

 

8. Erhverv: Frisør Nick Svensson har søgt om tilladelse til at sælge kaffe i sin forretning.

Bestyrelsen har godkent forespørgelsen.

 

9. Status bygge og renoveringsudvalget : Intet nyt.

 

10. Kapstaden: Indvies den. 15 februar 2013 og er igen åben for udlejning med sparsomt inventar. Der vil selvfølgelig blive indkøbt mere inventar, ligeledes undersøges mulighederne for etablering af udsugning i lokalet.

 

11. Beboerhenvendelser: Der har været to tilfælde af skimmelsvamp og bestyrelsen

behandler sagerne. Der henstilles til, at man dels sørger for udluftning og tørre vasketøjet i vaskeriet. Man kan læse mere på www.skimmelsvamp.dk, hvor der er en grundig information om skimmelsvamp og hvordan det kan undgås.

 

12. Dato for næste bestyrelsesmøde er den. 5 februar 2013.Last update:  18:57 11/04 2013