Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 04. december 2012.

 

Til stede: Simon, Laura, Stine, Thorkild, Charlotte og Ole. Afbud: Claus og Laurits

 

Valg af referent: Charlotte Valg af ordstyrer: Simon

Godkendelse af referat af den.13. november 2012: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

Status vicevært: Intet nyt.

 

Køb/salg: Ingen Fremleje: Ingen. Vedrørende fremleje er der stillet et forslag angående ændringer til selve fremlejekontrakten i henhold til foreningens vedtægter. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Erhverv: Erhvervslejemålet Schaksgade 11. kld, vil blive annonceret til leje.

Bygge/renovering: Byggeudvalget holder møde i det nye år. De to lejligheder foreningen har til salg forventes, at være salgsklare i januar 2013. Der er en stukatør, der arbejder i begge lejlighederne, som er ved at færdiggøre arbejde

 

Beboerhenvendelser: En lejer har henvendt sig, vedrørende en lille renovering. af sin lejlighed. Der skal etableres et nyt vinylgulv i køkkenet, slibes gulve og væg males. Bestyrelsen har imødekommet anmodningen. Vedligeholdet betales over lejers vedligeholdelseskonto.

 

Loftsrum: Brugsretten til loftrum bliver præciseret. Det betyder for det første, at beboerne gøres opmærksom på, at loftrum ikke følger med ved salg af lejligheder, og at loftrum fordeles ved hjælp af foreningens venteliste. For det andet at vores købs/salgs kontrakt vil blive revideret, så dette forhold fremgår fuldstændig entydigt.

 

Alle ønskes en glædelig jul og et lykkebringende år.Last update:  19:10 11/04 2013