Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat november 2012

Referat af bestyrelsesmødet den. 13. november 2012.

 

Til stede : Simon, Laura, Stine, Claus, Thorkild, Lauritz, Charlotte og Ole.

Afbud : Ingen.

1. Valg af referent : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af den. 6 oktober 2012 : Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Status vicevært : Intet nyt.

6. Den årlige generalforsamling blev afholdt den. 30/10/2012 og bestyrelsen ser således ud :

Formand : Simon B. Lassen

Næstformand : Stine Engel

Kasser : Charlotte B. Petersen

Bestyrelsesmedlem : Laura G.Bruun

Bestyrelsesmedlem : Claus Vadstrup

Suppelant : Thorkild Rotenberg

Suppelant: Laurits Hjorth

7. Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen.

A. Erhverv : Simon.

B. Køb/salg : Claus.

C. Fremleje : Claus.

D. Kapstaden : Charlotte.

E. Byggeudvalg : Laura, Simon og Thorkild.

F. Altanprojekt : Stine og Lauritz

G. Gårdlaug : Thorkild og Charlotte.

8. Køb/salg: Der har været et salg.

9. Fremleje : Ingen.

10. Erhverv : Erhvervslejemålet beliggende i Schaksgade 11, kld fraflytter lokalet pr. 31/12/12. Ny lejer søges!

11. Vedrørende Københavns kommune og rengøring af gaderne , har vi gjort indsigelse og

der vil være høring den.5/12/2012.

12. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den. 4/12/2012 kl.18.00.

 

 

 Last update:  11:12 19/12 2012