Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat marts 2013


Referat oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 2/10/2012

 

Til stede: Frederik,Laura,Thorkild, Claus, Stine, Charlotte og Ole.

Afbud: Simon

 

1. Valg af referent: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Frederik

3. Godkendelse af referat af 7.sept. 2012: Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

5. Status vicevært.

Der er stadig rotter i gården og rottefængeren har været ude igen. Der undersøges om der

e.v.t skulle være brud på noget isolering i forbindelse med kloaksystemet. Der vil blive

foretaget en gennemgående fotografering af kloaksystemet og de andre foreninger, som vi

deler gårdlaug med, vil blive spurgt om de også vil have gennemgået / fotograferet deres .

 

Københavns kommune har informeret om, at vedrørende rengøring af selve gaden i

Nansensgade, vil der komme en prisstigning. Turegården sender en skriftlig klage over

afgørelsen.

 

6. Kapstaden.

Er stadig under renovering, men forventes at blive klar til brug inden for kort tid.

Vi er blevet gjort opmærksomme på noget manglende dræning vedrørende lokalet, men det

er noget som den nye bestyrelse skal tage stilling til ( der afholdes generalforsamling den.

30/10/2012. ).

 

7. Køb/salg.

Der har været et salg i Nansensgade. Foreningen har stadig to lejligheder til salg.

 

8. Fremleje.

Ingen

 

9. Erhverv.

Erhvervslejerne i Schaksgade 9, har opsagt deres lejemål pr. 1. Januar 2013.

Der er sendt en indskærpelse til Cafe Stjernen og Old Made.

 

Komkar , beliggende i Turesensgade har bedt om, at få sat nogle døre ind i lejligheden.

Bestyrelsen kan ikke imødekomme deres forespørgelse, da det ikke fremgår af deres

lejekontrkt , at der mangler døre og de ikke tidligere har gjort indsigelse. Lejemålet blev

overtaget som beset.

 

10.Altanprojekt.

Der arbejdes fortsat på altanprojektet. Bestyrelsen har givet tilladelse til, at Schaksgade nr.9

kan indrage deres bagtrappe. Altan og bagtrappeprojektet er to forskellige projekter, så med

hensyn til selve finansieringen af bagtrappeprojektet er det et forslag, som beboerne i

Schaksgade 9, skal stille til en generalforsamling.

 

11.Budget.

Bestyrelsen har gennemgået foreningens budget og regnskab, som vil blive drøftet med

administrator.

 

12.Beboerhenvendelser.

En beboer har søgt om tilladelse til etablering af en kakkelovn. Ansøgningen er godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Køb/salg: Der har været et salg.

 

8. Fremleje: Der har været en fremleje og en forespørgsel.

 

9. Erhverv: En erhvervslejer har ansøgt om, at forskønne facaden. Forespørgslen er godkendt.

 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget: Foreningen har to lejligheder til salg. En beliggende i Nansensgade og en i Schaksgade. Begge lejligheder er ved at blive istandsat, da de er tidligere lejemål. I lejligheden beliggende i Nansensgade, er der blevet lavet nye el-installationer. Derudover skal gulvene slibes og der skal males. I lejligheden beliggende i Schaksgade, skal el-installationerne laves, gulvene skal slibes og der skal males. Foreningen er i gang med et altanprojekt og altanudvalget vil undersøge mulighederne for etablering af altan / fransk altan i ovennævnte lejligheder.

 

11. Altanudvalg: Der arbejdes fortsat på altanprojektet.

 

12. Beboerhenvendelser:

 

A. En beboer har ansøgt om, at installere en vaskemaskine i sin lejelighed og bestyrelsen har godkendt ansøgningen, såfremt den bliver installeret af et autoriseret VVS-firma. Beboeren har også ansøgt om, at etablere ovenlysvinduer på trappeopgangen, hvilket er godkendt.

 

B. En beboer har ansøgt om, at få installeret en el-stik i sit loftrum. Bestyrelsen kan Ikke godkende anmodningen, da foreningen ikke ønsker, at installere el-stik i loftsrum.

 

C. En beboer har henvendt sig til bestyrelsen, da vedkommende har haft et uheld, der har beskadiget noget inventar hos en af foreningens erhvervslejere. Bestyrelsen behandler sagen.

 

D. En beboer har søgt om bestyrelsens godkendelse til, at male små skrammer i trappeopgangen og få maling i tilsvarende nuancer, som der i forvejen er malet med i opgangen, anmodningen er godkendt. Ligeledes søger beboeren om en lampeskærm til opgangen.

 

E. Der har været nogle beboerhenvendelser, vedrørende støjgener fra nogle af foreningens erhvervslejere. Bestyrelsen retter en skriftlig henvendelse til erhvervslejerne.

 

13. Dato for næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4/9/2012 kl. 18.00.

 

 Last update:  18:16 11/04 2013