Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat september 2012

Referat af bestyrelsesmødet den. 4. September 2012.

 

Til stede : Simon, Claus, Laura, Stine, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud : Frederik.

 

1. Valg af referant : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af 7. auguat 2012 : Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

 

5. Status vicevært :

 

A. Der er installeret et nyt styresystem i vaskeriet.

B. Der er konstanteret defekte velux – vinduer primært på loftsrummene. På baggrund af det, skal alle loftsrummene med velux – vinduer gennemgåes og der vil blive

varslet , hvornår der skal være adgang til rummene.

C. Artex betaler el-regningerne vedrørende de affugtere, der blev brugt i forbindelse

med skybruddet.

D. Der er blevet observeret rotter i gården, rottefængeren har været her.

E. En beboer har fået udskiftet et vindue.

 

6. Kapstaden :

Er stadig under renovering. Stolperne er blevet banket ned. Smeden har været og

understøtte søjlerne og der er blevet muret op omkring dem. Gulvene på toiletterne er

færdige. Der er to indgange fra Nansensgade, der skal laves. Teknisk forvaltning har givet tilladelse til, at den ene indgang bliver blændet, da den ikke bliber brugt og lokalet

har en bagudgang.

 

7. Køb / Salg :

Der har været et salg i Schaksgade.

 

8. Fremleje :

Der har været en fremleje.

 

9. Erhverv : Intet nyt.

10. Status bygge- og renoveringsudvalget :

A. I den lejlighed foreningen har har til salg beliggende i Nansensgade nr.30 er der blevet indfræset el. Køkkenet er blevet revet ned og toilettet flyttet til baderummet.

Ligeledes er vasken blevet flyttet. Væggene er blevet muret op og der er etableret nyt gulv i hele lejligheden, der indbefatter lyd og lugt isolering i forhold til Cafe Stjernen. Væggene mangler, at blive filtet og malet.

 

B. I den lejlighed foreningen har til salg i Schaksgade nr. 9 er der blevet indfræset el og

el – boksen skal udskiftes. Væggene er blevet muret op og der skal filtes og males.

Dernæst mangler gulvene, at blive slibet.

 

11. Beboerhenvendelser :

Der har været en beboerhenvendelse vedrørende et hvepsebo i Schaksgade , der

bliver tilkaldt en skadedyrsbekæmper.

 

12. Gårdlaug :

Den årlige gårdfest / arbejdsdag blev i år afholdt den. 18. august.

Der var et stort fremmøde både til arbejdsdagen og den efterfølgende gårdfest.

A. Arbejdsdag :

- Bænke / borde blev ordnet og malet.

- Træværket rundt om græsplanen blev slebet og malet.

- Der blev lavet et insekthotel for, at tiltrække insekter og få et bredere fauna.

- Der var traditionen tro en hoppeborg for børn og ’ svage sjæle ’ .

- Dernæst bidrog musikklubben med en klovn, der underholdt både børn og voksne.

B. Gårdfest :

- Gårdfesten startede med fællesspisning. Nogle beboer havde taget initiativ til,

at lave en stor paella som alle kunne smage på. Dernæst var der en fantastisk

musikalsk underholdning. Tak til musikudvalget og alle de gode musikere, der

bidrog med deres arrangement. Den næste gårdfest vil blive afholdt i august 2013.

 

13. Årlig generalforsamling :

Der vil blive indkaldt til den årlige general forsamling, som i år er den 30. oktober.Last update:  10:05 19/12 2012