Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 7/8/2012.

 

Til stede: Frederik, Simon, Claus, Stine, Charlotte og Ole (til og med punkt 10).

Afbud: Laura og Thorkild.

1. Valg af referent: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af referat af 12. juni 2012: Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

5. Status vicevært .

Vaskeri: Der er blevet installeret 2 nye vaskemaskine.

Værksted: Der er ved, at blive ryddet op i værkstedet og værktøjet vil blive suppleret op.

 

6. Kapstaden: Er stadig under renovering og gulvet er blevet støbt. Desværre forholder det sig sådan, at de bærende søjler er meget skadet og skal forstærkes, hvilket

medfører, at renoveringen af lokalet er mere omfattende end først antaget.

 

7. Køb/salg: Der har været tre salg.

 

8. Fremleje: Der har været en fremleje og en forespørgelse.

 

9. Erhverv: En erhvervslejer har ansøgt om, at forskønne facaden. Forespørgelsen

er godkendt.

 

10. Status bygge- og renoveringsudvalget: Foreningen har har to lejligheder til salg. En beliggende i Nansensgade og den anden i Schaksgade. Begge lejligheder er ved, at blive istandsat, da de er tidligere lejemål. I lejligheden beliggende i Nansensgade er der blevet lavet nye el-installationer. Derudover skal gulvene slibes og der skal males.

I lejligheden beliggende i Schaksgade skal el-installationerne laves, gulvene skal slibes og der skal males. Foreningen er i gang med et altanprojekt og altanudvalget vil undersøge mulighederne, for etablering af altan / fransk altan i ovennævnte lejligheder.

 

11. Altanudvalg: Der arbejdes fortsat på altanprojektet.

 

12. Beboerhenvendelser:

 

1. En beboer har har ansøgt om, at installere en vaskemaskine i sin lejelighed og bestyrelsen har godkendt ansøgningen, såfremt den bliver installeret af et

autoriseret VVS-firma. Beboeren har også ansøgt om, at etablere ovenlysvinduer

på trappeopgangen, hvilket også er godkendt.

 

2. En beboer har ansøgt om, at få installeret en el-stik i sit loftrum. Bestyrelsen kan

Ikke godkende anmodingen, da foreningen ikke ønsker, at installere el-stik i

loftsrum.

 

3. En beboer har henvendt sig til bestyrelsen, da vedkommende har haft et uheld,

der har beskadiget noget inventar hos en af foreningens erhvervslejere.

Bestyrelsen behandler sagen.

 

4. En beboer har søgt om bestyrelsens godkendelse til, at male små skrammer i

trappeopgangen og få maling i tilsvarende nuancer, som der i forvejen er malet

med i opgangen, anmodningen er godkendt. Ligeledes søger beboeren om en

lampeskærm til opgangen .

 

5. Der har været nogle beboerhenvendelser, vedrørende støjgener fra nogle af

foreningens erhvervslejere. Bestyrelsen retter en skriftlig henvendelse til

erhvervslejerne.

 

13. Dato for næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4/9/2012 kl. 18.00.Last update:  17:15 23/09 2012