Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet den 22/5/2012.

 

Til stede: Frederik, Simon, Laura, Claus, Stine, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud: Ingen

 

1. Valg af referant: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af refereat af 17. april 2012: Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

5. Status vicevært:

Vedrørende vaskeriet:

Vaskemaskinerne nr. 3 og nr. 4 er ved, at være nedslidte og grundet, så vil der blive indkøbt to nye vaskemaskiner.

Affaldssortering: Der vil blive opsat nogle opslag m.h.t affald generalt.

 

6. Gårdlaug:

Der er blevet taget et initiativ til vores fælles køkkenhave, hvor alle havde mulighed for det kunne deltage. Køkkenhaven er blevet gravet op og der er

tilføjet nyt jord. Efterfølgende er der blevet plantet / sået , forskellige varianter af krydderierer, grønt m.v.

Den årlige gårdfest/arbejdsdag, bliver afholdt den 18/8/2012

 

7. Kapstaden: Stadig under renovering.

8. Salg: ingen

9. Fremleje: ingen

10. Erhverv:

 

- Den nye erhvervslejer Fahrenheit flytter ind i lokalet Nansensgade 34kld den 1 juni .

 

- Der flytter en ny frisør ind i lokalet i Nansensgade, hvor der tidligere lå Cut’n Cool den 1 juni.

 

- Ymerdress har selv fundet nogen, der er interesserede i at overtage lokalet.

 

11. Beboerhenvendelser:

- Et par beboere har klaget over støjgener fra en af erhvervslejerne, bestyrelsen behandler sagen.

 

- Der har været en henvendelse vedrørende porten Nansensgade 30, da det er tung port støjer det når den lukker i, så der vil blive monteret en ny portpumpe.Last update:  13:26 12/06 2012