Administration
Mødereferater bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet den 17. april 2012.

 

Til stede: Simon, Laura, Stine, Thorkild, Charlotte og Ole.

Afbud: Frederik og Claus.

 

1. Valg af referent: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af referat af 20. marts 2012: Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

5. Status vicevært:

Vedrørende ventilation fra tørretumbler i vaskeriet, vil der blive etableret et udvendigt filter.

 

Gårdlaug:

- Den årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10/04/2012.

Regnskabet blev godkendt og der blev fastlagt et budget, for den næste regnskabsperiode.

 

- Der arbejdes på et forslag til etablering af et ekstra cykelskur.

- En beboer er kommet med et forslag til køkkenhaven, hvor alle er velkommen til at byde ind.

- Den årlige gårdfest/arbejdsdag er rykket til lørdag den.18/08/2012, der vil komme nærmere info i form af opslag og på vores hjemmeside.

 

6. Kapstaden: Er stadig under renovering.

 

7. Køb / salg: Ingen.

8. Fremleje: Ingen.

 

9. Erhverv:

- Ymerdress beliggende i Nansensgade har opsagt deres lejemål.

- Komkar: Er flyttet til et nyt lokale i Turesensgade 14, st.tv , som tidligere har været en en lille lejelejlighed.

Komkar’s tidligere erhvervslejemål beliggende Nansensgade 30, 1.sal tv. er ændret til beboelse og e dermed en andelslejlighed, som foreningen har til salg (yderligere info kan hentes på vores hjemmeside.

- Cut’n Cool: Lejemålet er opsagt og der er en ny interesseret erhvervslejer.

 

10. Erhvevslejemålet Tankestregen, beliggende i Turesensgade 10, er flyttet tilbage i lokalet efter endt renovering, grundet skybruddet .

Erhvervalokalet beliggende i Nansensgade 34,kld (tidligere cykelsmed ): Er arbejdet næsten færdiggjort, gulvet mangler at blive malet.

 Last update:  13:23 12/06 2012