Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat marts 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 20/03/2012.

 

Til stede : Frederik, Simon, Claus, Charlotte, Thorkild, Stine og Ole.

Afbud : Laura

 

1. Valg af referant : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af referat af 22. februar 2012 : Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

 

5. Status vicevært :

 

På baggrund af indhentede tilbud besluttede bestyrelsen, at fortsætte udskiftninger af

dørsamtaleanlæg. Anlæg i nr. 9, 10 og 11 udskiftes i slutningen af april 2012.

 

6. Kapstaden :

 

Er stadig under renovering og der er påbegyndt murerarbejde. Omfanget af skaderne

efter skybruddet har vist sig, at være større end først antaget, så lokalet forventes først, at være færdigt slut maj måned 2012.

 

7. Køb/Salg : Ingen, men der har været nogle interesserede købere, der har henvendt sig vedrørende de lejligheder, som foreningen har til salg.

 

8. Fremleje : Ingen.

 

9. Erhverv : Der er en ny lejer til erhvervslokalet beliggende Nansensgade 36, kld. th. Der udfærdiges en lejekontrakt og den nye lejer overtager lokalet pr. 1.maj 2012.

 

Baisikeli/ Cykeludlejningen har søgt bestyrelsen om, at opsætte et flag (mindre flagstang på en af deres cykler). Bestyrelsen har godkent forespørgelsen.

 

10. Status bygge/renovationsudvalget :

- Vedrørende erhvervslejemålet Tankestregen i Turesensgade, er murerarbejdet færdigt. Malerarbejdet er påbegyndt og lokalet vil være færdiggjort til 1. april 2012.03.21

- Vedrørende erhvervslokalet i Nansensgade 36, kld th. er status : Der er støbt nyt gulv, murerarbejdet er i gang og så er der nogle el-installationer, der skal udbedres.

 

11. Graffitibeskyttelse : Der er indhentet et par tilbud.

 

12. Beboerhenvendelser :

En beboer har søgt om tilladelse til ombygning i sin lejlighed, samt etablering af en brændeovn. Bestyrelsen behandler forespørgelsen.

 

13. Gårdlaug : Der har været et gårdlaugsmøde, hvor budget o.s.v blev gennemgået.

Den årlige gårdfest/arbejdsdag vil blive afholdt lørdag den. 16/06/2012. Der vil blive sat opslag op, med nærmere info.

 

 

 

 

 

 

 

 Last update:  12:56 12/06 2012