Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat februar 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 21/2/2012.

 

Til stede: Frederik, Simon, Claus, Laura, Stine, Charlotte , Ole.

Afbud: Thorkild.

 

1. Valg af referant: Charlotte

2. Valg af ordstyrer: Simon

3. Godkendelse af referat af 17. januar 2012: Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

5. Status vicevært :

- Der indhentes tilbud på dørtelefoner.

- Vedrørende graffiti arbejdes der på en løsning for, at mindske problemet.

Et firma har uopfordret budt ind med er tilbud på en e.v.t løsning m.h.t forbyggelse af graffiti.

 

6. Gårdlaug:

- Den årlige Fastelavnsfest i Turegården blev afholdt den. 12/2/2012.

- Der kommer snarest en dato for den årlige gårdfest/arbejdsdag .

 

7. Kapstaden: Er stadig under renovering, men der kommer en melding på,

hvornår lokalet forventes færdigt.

 

8. Køb/salg: Der har ikke været nogle salg.

9. Fremleje: Ingen.

10. Erhverv:

- Pedalbutikken har ansøgt om at etablere udsugning. Godkendt.

- Café Stjernen har søgt om at opsætte en radiator. Godkendt

- En erhvervslejer har opsagt sit lejemål.

 

11. Status bygge/renovations udvalget:

- Tankestreg i Turesensgade forventes, at kunne flytte tilbage til deres lokale

1. April 2012.

 

 

 

 

 

 Last update:  12:24 27/03 2012