Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat januar 2012

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/1/2012

Til stede: Frederik, Simon, Claus, Laura, Thorkild, Stine, Charlotte og Ole.

Afbud: Ingen

 

• Valg af referent: Laura

 

• Valg af ordstyrer: Simon

 

• Godkendelse af sidste referat: Godkendt

 

• Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

• Status vicevært:

Bygningsingeniør har kigget på adskillige kælderrum vedr. renovering. Bestyrelsen læser rapport.

 

• Kapstaden: Udvalget arbejder videre med renovering af lokalerne.

OBS: Det kan ikke med sikkerhed siges, hvornår Kapstaden kan bruges igen. Dog tidligst 1/4.

 

• Køb/salg: Der har været et salg og der er et salg undervejs.

Fremleje: Der har været en fremleje.

Erhverv: Et erhverv har anmodet om fremleje. Bestyrelsen har helt ekstraordinært sagt god for dette. Erhvervet fremlejes med salg for øje. Et erhverv ønsker at leje kælderlokaler til opbevaring. Da lokalerne ikke er egnet til f.eks. cykelkælder mm., har bestyrelsen sagt god for dette. Samme erhverv har også ønsket at holde åbent til kl. 05. Dette har betstyrelsen afvist af hensyn til beboerne.

 

• Byggeudvalget: Bestyrelsen har fået tilbagemelding vedr. pris for reetablering af gulv i to erhverv samt Kapstaden. Fordele/ulemper ved forskellige typer af gulv undersøges.

 

• Beboerhenvendelser:

 

Evt.

 Last update:  12:17 24/02 2012