Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat september 2011

 

Referat af bestyrelsesmødet den. 8/9/2011 i Kapstaden.

 

Til stede : Teddy,olmo, Laura, Charlotte, Laila og Ole punkt.4.

Afbud : Jesper, Simon, Frederik og Jens.

 

 

1.Godkendelse af sidste referat : Godkendt

 

2. Valg af ordstyrer : Olmo

 

3. Valg af referant : Charlotte

 

4. Status vicevært :

 

A. Med hensyn til brandsikring, foretages en risikovurdering i

forlængelse af tilstandsrapporten.

 

B. Vi har besluttet, at opgradere vores netværk. Der er penge

fra Tin, men det kan medføre en lille prisstigning.

 

C. Vandskader : I Schaksgade er der konstanteret

skimmelsvamp Ole informerer bestyrelsen om omfanget.

Artex har påtaget sig ansvaret for skaderne, beboerne vil

blive yderligere informeret.

 

D. Ejendom: Alle kælderlokalerne er blevet decenficeret mod

skimmelsvamp ( i lokaler med trægulve er der foretaget

prøver ). Der vil foretages genopretning efter vandskader

i foreningens egne lokaler.

 

E. Der er indhentet tilbud på trappevask og indgået en

aftale med et nyt firma.

 

5. Kapstaden : Der er indkøbt en ny opvaskemaskine.

 

6. Fremleje : Der har været en godkendt fremleje.

 

7. Køb/salg . Der har været to salg.

 

8. Erhverv : Et erhvervslejemål er blevet opsagt, men lejerne

har søgt et andet lejemål i foreningen.

 

9.Beboerhenvendelser :

Der har været en beboerhenvendelse vedrørende

udskiftning af et vindue,bestyrelsen behandler sagen.

 

10. Der vil blive indkaldt til den årlige generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Last update:  10:34 17/01 2012