Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat juni 2011

 

Referat af bestyrelsesmødet den. 16/06/2011.

 

Til stede : Teddy , Olmo , Charlotte og Ole ( under punkt 1).

Afbud : Frederik, Jesper , Laila , Laura, Simon og Jens.

Ordstyrer : Olmo

Referat : Charlotte

Dagsorden : Godkendt

Godkendelse af referatet fra sidste møde : Godkendt

 

1. Status vicevært :

- En beboer har doneret et akvarie til vaskekælderen . Ole og beboeren

sørger for det videre forløb.

 

- Internet : Der er indhentet tilbud vedrørende en bedre internetforbindelse.

 

- Brandisolering af kældrene : Der er indhentet tilbud.

 

2. Fremleje : Tre fremlejere har fået deres kontrakter forlænget.

3. Køb /salg : Der har været en interesseret køber angående en af de

lejligheder , som foreningen har til salg.

 

4. Erhverv : Der har været en henvendelse fra en erhvervslejer vedrørende

stilladsopsætninger. Bestyrelsen indgår en dialog med entreprenøren med

henblik på , at reducere genere for de erhvervsdrivende.

 

Restaurant Took Took er blevet solgt og i stedet åbner Cafe Anton

snart. Erhvervslejemålet i Schaksgade nr. 9 er blevet lejet ud til

en designergruppe med showroom og kontor.

 

Vi byder velkommen til begge de ny erhvervslejere.

 

5. Altaner : Intet nyt.

6. Beboerhenvendelser : En beboer har henvendt sig vedrørende en utæt

dør, sagen bliver behandlet.

 

7. Dato for næste møde : Formanden indkalder til næste bestyrelsesmøde.

 

 Last update:  10:29 17/01 2012