Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat december 2011

Udkast til referatet af bestyrelsesmøde den 6/12/2011.

 

Til stede: Frederik, Simon, Claus, Laura, Thorkild, Stine, Charlotte og Ole.

Afbud: Ingen

 

1. Valg af referant : Charlotte

2. Valg af ordstyrer : Simon

3. Godkendelse af sidste referat : Godkendt.

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt.

5. Møderække for kommende bestyrelsesmøder :

17/01/2012

21/02/2012

20/03/2012

17/04/2012

22/05/2012

12/06/2012

Gældende for alle datoer, er mødetidspunktet kl. 18.00 .

 

6. Opdatering af ansvarsområder :

 

Fremleje: Simon vil fremover stå for fremleje.

 

Køb/salg: I løbet af januar måned 2012, overtager Claus posten køb/salg.

 

7. Status vicevært:

 

A. Efter skaderne fra skybruddet, hvor tre kældrelokaler med trægulve blev skadet, er der efter oprydning/rengøring af lokalerne blevet foretaget nogle testprøver, som er negative d.v.s, at der ikke er konstanteret spor af skimmelsvamp eller andet.

Der er kontakt til en entreprenør, der vil give tilbud på priser m.h.t den nye gulvbelægning gældende for alle tre kældrelokaler. Med hensyn til forsikringer, vedrørende ovennævnte lokaler og Artex, bliver der fulgt op på det.

 

B. De loftsrum ,der har været berørt af vandskade , som følge af skybruddet, kan igen benyttes.

 

8. Kapstaden :

Er stadig under renovering bl.a. efter det kraftige skybrud, der forårsagede en betydelig vandskade i lokalet. Der er etableret et Kapstadsudvalg, der ud over den gulvrenovering, som er i gang også bistår med andre nødvendige tiltag, i forbindelse med med renoveringen af selve lokalet. De skimmelsvampprøver, der blev taget i lokalet er negative.

 

9. Køb/salg: Der er et salg undervejs.

 

10. Fremleje: Der har været en fremleje.

 

11. Erhverv: Effektpedaler, erhvervslejer i Nansensgade, melder om fugt i lokalet, bestyrelsen følger op på det.

 

12. Renovation: Der har været en gennemgang af bygningen bl.a. skal ventilationerne renses, grundet de er stoppet og der indhentes tilbud.

 


Referat kanuar 2012


Referat januar 2012Last update:  12:05 24/02 2012