Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat april 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/4/2011 i Kapstaden

 

Til stede: Teddy, Frederik, Jesper, Jens, Laura, Olmo, Charlotte, Simon, Laila og Ole (under punkt 5).

 

1. Referat af det sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

2. Dagsorden: Godkendt

3. Ordstyrer: Frederik

4. Referant: Laura

5. Status vicevært:

Der er en række byggesager, der skal ordnes. Ole vil få håndværkere til at se på disse, hvorefter bestyrelsen, på kommende bestyrelsesmøde, vil tage stilling til i hvilken rækkefølge, de skal prioriteres.

 

6. Budgetopfølgning:

Bestyrelsen beder administrator om en fremskrivning, så der er mulighed for et overblik indtil årets udgang.

Midler til vedligeholdelse for dette regnskabsår er brugt. Tagrenovering påbegyndes i næste

regnskabsår.

Bestyrelsen følger op på div. spørgsmål til budgettet.

 

7. Fremleje:

Bestyrelsen undersøger en mulig fremleje.

 

8. Køb/ salg:

Der har været to salg i hhv. Schacksgade og Turesensgade. Der er konstateret skade i den ene lejlighed.

Bestyrelsen følger op.

 

9. Erhverv:

Der har været interesse, men lejemålet er stadig ledigt. Den nye (nedsatte) pris for lejemålet sættes op i vinduet.

 

10. Altanprojekt:

Bestyrelsen har videregivet tilbud fra altan.dk til administrator, som laver oversigt over vejledende priser for hver lejlighed i forhold til køb og installering af altan. Disse priser fremstilles ved eks...Last update:  12:51 18/06 2011