Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 8/3/2011 i Kapstaden.

 

Til stede: Teddy, Frederik, Jesper, Jens, Laura, Olmo, Charlotte, (Ole under punkt 5).

Afbud: Simon og Laila.

 

1. Referat af det sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

 

2. Dagsorden: Godkendt

 

3. Ordstyrer: Laura

 

4. Referat: Charlotte

 

5. Status vicevært: Der er indhentet tilbud vedrørende internetforbindelse.

Turegården har fået energimærkning, som er et lovkrav. Det har resulteret i udskiftning af et par pumper, der på sigt vil tjene sig ind.

 

6. Fremleje: Ingen

 

7. Køb/salg: Der har været et salg, hvor sælger selv har fundet en køber.

 

8. Erhverv: Vedrørende erhvervslokalet i Schaksgade nr. 9 kld. th.

udbydes lokalet til en nedsat husleje, hvis lokalet ikke bliver lejet ud

vil bestyrelsen prøve at finde andre alternativer som f.eks. cykelkælder.

 

9. Altanprojekt: Vedrørende altanprojektet og de spørgsmål/forslag, der har været, vil det blive drøftet med altan.dk og administrator, dernæst vil det blive lagt ud på Turegårdens hjemmeside.

 

10. Administrationsaftale: Bestyrelsen har indgået en ny aftale med Advokatfirmaet Frede Tellefsen.

 

11. Renovering: Omfanget af arbejdet er ved at blive præciseret og tilbud indhentes fortsat.

 

12. Beboerhenvendelse: En beboer har henvendt sig vedrørende ombygning af køkken/bad.

 

13. Brug af privat vaskemaskine: Der henstilles til, at såfremt man har en vaskemaskine installeret i sin lejlighed, at den ikke er i brug efter kl. 20.00 alle ugens dage dvs. at maskinen skal være færdig på dette tidspunkt.

 Last update:  10:15 22/06 2011