Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat maj 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/4/2011 i Kapstaden

 

Til stede: Teddy, Frederik, Jesper, Jens, Laura, Olmo, Charlotte, Simon, Laila og Ole (under punkt 5).

 

1. Referat af det sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

2. Dagsorden: Godkendt

3. Ordstyrer: Frederik

4. Referant: Laura

5. Status vicevært:

Der er en række byggesager, der skal ordnes. Ole vil få håndværkere til at se på disse, hvorefter bestyrelsen, på kommende bestyrelsesmøde, vil tage stilling til i hvilken rækkefølge, de skal prioriteres.

 

6. Budgetopfølgning:

Bestyrelsen beder administrator om en fremskrivning, så der er mulighed for et overblik indtil årets udgang.

Midler til vedligeholdelse for dette regnskabsår er brugt. Tagrenovering påbegyndes i næste

regnskabsår.

Bestyrelsen følger op på div. spørgsmål til budgettet.

 

7. Fremleje:

Bestyrelsen undersøger en mulig fremleje.

 

8. Køb/ salg:

Der har været to salg i hhv. Schacksgade og Turesensgade. Der er konstateret skade i den ene lejlighed.

Bestyrelsen følger op.

 

9. Erhverv:

Der har været interesse, men lejemålet er stadig ledigt. Den nye (nedsatte) pris for lejemålet sættes op i vinduet.

 

10. Altanprojekt:

Bestyrelsen har videregivet tilbud fra altan.dk til administrator, som laver oversigt over vejledende priser for hver lejlighed i forhold til køb og installering af altan. Disse priser fremstilles ved ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 3. maj.

 

11. Tagrenovering:

Der er indhentet to tilbud og disse overvejes. Det mest favorable vælges.

 

12. Evt.

Nyt fra gårdlauget:

Det undersøges om der kan sættes net op ved boldbanen.

Der arbejdes på at få genetableret urtehaven og evt. opsætte drivhus.

Det undersøges om der er mulighed for at opsætte cykelskur.

Der er bevilget hoppeborg til gårdfesten i juni.

 

 Last update:  12:29 18/06 2011