Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat februar 2011

Referat af bestyrelsesmødet den 3/2/2011 i Kapstaden.

 

Til stede: Teddy, Olmo, Jens , Laura og Charlotte.

Afbud: Frederik , Jesper, Simon, Laila

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

2. Godkendelse af sidste referat: Godkendt

 

3. Ordstyrer: Teddy

 

4. Referat: Charlotte

 

5. Status Vicevært: Intet nyt lige p.t .

 

6. Fremleje: Der har ikke været nogle fremleje siden sidste møde.

 

7. Køb/salg: Der har heller ikke været nogle køb/salg siden sidst,

men der er et salg undervejs.

 

8. Erhverv: Intet nyt under erhverv.

 

9. Altaner: Der arbejdes fortsat med altanprojektet og bestyrelsen,

vil indbyde beboerne til et møde i Kapstaden, hvor der

vil være en præsetation af projektet samt mulighed for

evt. spørgsmål.

 

10. Beboerhenvendelse:

Der har været en beboerhenvendelse vedrørende effekter, så som fodtøj, reklamer o.s.v. der efterlades i opgangene.

Bestyrelsen henstiller endnu engang til, at både for/bagtrappe skal

være ryddet. Det er både a.h.t brandfare og trappevask.

 Last update:  15:25 12/03 2011