Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12/10/2010

Til stede: Teddy, Charlotte, Jens og Sevin

Afbud: Sascha, Laila, Olmo, Simon, Jesper

1. Valg af referent: Sevin

2. Valg af Ordstyrer: Teddy

 

3. Status vicevært:

Der indhentes tilbud på trappevask mv.

Vil lave en prioriteringsliste over vedligeholdelsesopgaver. Listen vil kunne bruges til brug for detaljering af vedligeholdelsesbudget for 2011. Listen vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

5. Godkendelse af referat: Godkendt

6. Dato for næste møde: Det aftaler den nye bestyrelse efter generalforsamling.

7. Lukket punkt

 

8. Generalforsamling den 26. Oktober 2010: Det skal bemærkes, at prisen på budgetposten ”Tag” ikke afspejler et tilbud, men er taget på baggrund af at budgettet ikke må komme i minus. Der vil på Generalforsamlingen komme et tilbud til et altan-projekt. Bestyrelsen ligger op til en frivilligmodel, hvor andelshavere frivilligt kan vælge mulighed for altan.

 

9. Viceværtslejligheden: Kontrakten til viceværtslejligheden forlænges med et halvt år. I mellemtiden skal muligheden for at flytte viceværtslejligheden til foreningens tidligere lejelejlighed, som ikke har været mulig at sælge, undersøges.

 

10. Køb/salg/fremleje.

10.a Salg: ingen salg

10.b Fremleje: ingen fremleje

10.c Erhverv: Afventer stadig svar Baisikeli for Ravnen. Vil søge andre potentiale lejere.

 

11. Nyt fra arbejdsgrupperne: intet

 

12. Beboerhenvendelse:

- En lejer har overfor bestyrelsen oplyst, at postkasserne har for bred en sprække, der gøre det muligt at stjæle andres post. Bestyrelsen skal bemærke, at postkasserne er indkøbt efter lovlige regler, og åbningen skal være stor for at posten kan komme ind.

- En andelshaver har anmodet om tilladelse til at have en hun i lejligheden af en hund. Bestyrelsen skal bede andelshaveren om at anmode om at have hund på skrift, hvorefter bestyrelsen vil på skrift godkende anmodningen, med den betingelse, at der ikke kommer klager. Hvis der kommer klager vil bestyrelsen trække sin tilladelse tilbage.

 

13. Evt.: Intet

 Last update:  12:52 01/11 2010