Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat september 2010

Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 16/9/2010

Til stede: Teddy, Jens, Sascha, Charlotte, Sevin

Afbud: Jesper, Laila, Simon, Olmo

 

1. Valg af referent: Sevin

 

2. Valg af ordstyrer: Teddy

 

3. Status vicevært:

- Indhentet alternativt tilbud om trappevask til overvejelse. På baggrund af det indhentede tilbud vil der blive forsøgt at forhandle om en bedre pris eller kvalitet/service med den nuværende leverandør.

 

- Der er forsat mange der ikke sortere affald. Viceværten udfærdiger et info-brev om sortering, herunder om konsekvenser for ikke at sortere.

 

- Gårdlaug/Cykler. Se om jeg har fået det med i referatet.

 

- Der har været indbrud hos Cafe Stjernen og Stigs Oliven.

 

4. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

5. Godkendelse af referat: Godkendt.

 

6. Generalforsamling / budget og årsregnskab

- Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag den 26.oktober 2010 kl. 18 i Kapstaden.

 

- bestyrelsen vil gerne have en større detailstyring af større projekter og fremover vil der af budgettet fremgå specifikke beløb til byggeprojekter og vedligeholdelse samt et reservebeløb, hvorfra der på et bestyrelsesmøde kan besluttes at bevilge ekstra penge til et projekt, til vedligeholdelse eller til et nyt projekt.

 

- kommunen har overtaget renhold på fortove (fraset græs- og snerydning). Det betyder en ekstraudgift pr. år på ca. kr. 70.000. Bestyrelsen har tidligere skrevet en klage til kommunen om den nye ordning. Bestyrelsen opfordrer beboere til at være opmærksom på affald på gaden og om hvorvidt der gøres ordentligt rent.

 

7. dato for næste møde:

Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 18.00

 

8. Køb/salg/fremleje.

8.a. Salg :

Bestyrelsen har nedskrevet nogle interne retningslinjer for evt. nedsættelse af andelsværdien ved salg af foreningsejede andelslejligheder. Retningslinjerne renskrives af Teddy og lægges i den salgsansvarliges mappe.

 

8.b. Fremleje:

en fremleje.

 

8.c. Erhverv:

bestyrelsen er fortsat i gang med at forhandle med Baisikeli med henblik på en evt. overtagelse af erhvervslokalet Nansensgade 36, kld. (Ravnen).

Erhvervslokalet på Shacksgade 9, tidligere thai massage, står nu tom, og der skal findes en ny lejer. Interesserede kan henvende sig til Teddy.

 

9. Beboerhenvendelse:

 

10. Evt.:

en beboer er i gang med at indhente et tilbud til et altanprojekt, som kan tilbydes alle beboere. Det er en aftale, hvor omkostningerne skal betales gennem foreningen og skal afskrives over 30 år (pris kendes endnu ikke). Afventer nærmere oplysninger herom. Projektet forventes at være et punkt på generalforsamlingens dagsorden.

 

 

 Last update:  18:17 16/10 2010