Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat juni 2010

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 28/6/2010

Til stede: Charlotte, Olmo, Sevin, Teddy, Simon

Afbud: Sascha, Laila, Jens, Jesper

 

1) Valg af referent: Sevin

 

2) Ordstyrer: Olmo

 

3) Status vicevært:

- Opsætning af postkasserne er udsat til den 29. juni 2010.

- Problemer med rotter i gården er nu løst og der er lukket for hullerne.

- Foreningens arbejdsdag var vellykket, ca. 10 personer dukkede op og der blev lavet meget.

Og en kanon fest efterfølgende. Tak til Kapstaden for musikken!

- Bestyrelsen overvejer at opgradere foreningens internetforbindelse.

- Der er indhentet to tilbud til vurdering af energimærkning på ejendommen.

Bestyrelsen har vedtaget at takke ja til den billigste. Ole vil følge op dette.

- Viceværten holder ferie i uge 28, 29, 30.

 

4) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 

5) Godkendelse af referat: Godkendt.

 

6) Dato for næste møde: onsdag den 18. august 2010

 

7) Prioritering af byggearbejde:

Der er nu udarbejdet en tilstandsrapport. Bestyrelsen indhenter tilbud på tagarbejde, idet der er hul i taget på hjørnet mellem Nansensgade og Turesensgade. Bestyrelsen søger at få renoveringen af trapperne til Kapstaden samt risten ved porten til Nansensgade med i budgettet.

 

8) Køb/salg/fremleje:

8a) Salg: Der har været 3 salg. Der er en del interesseret i foreningens to tidligere lejelejligheder.

 

8b) Fremleje: Ingen fremleje. Der er forespørgsel på udlejning af værelse.

 

9) Erhverv:Bestyrelse har sagt god for etablering af internet i kaffebaren.

Toilettet i kaffebaren er nu færdigt.

 

10) Nyt fra arbejdsgrupperne: Intet nyt.

 

11) Beboerhenvendelse:

Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra en lejer vedr. brug af vedligeholdelseskontoen til renovering af lejligheden. Bestyrelsen har godkendt forspørgslen med forbehold.

 

12) Evt.:

Bestyrelsen har diskuteret viceværtens løn, og vil undersøge muligheden for en fleksibel kontrakt.

 

 

 Last update:  23:41 10/09 2010