Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat maj 2010

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4/5/2010

Til stede: Jesper, Simon, Laila, Charlotte

Afbud : Sevin, Sacha, Teddy, Jens, Olmo

 

1. Valg af referent : Charlotte

 

2. Ordstyrer : Simon

 

3. Status vicevært Ole :

Vedrørende cykel-razzia er der indsamlet ca. 25 cykler. Der henstilles til, at

ubrugbare cykler fjernes, da de optager unødvendig plads i gården.

Der har været bestyrelsesmøde i gårdlauget,hvor emner som b.l.a

boldbanen, beplantning i gården /blomsterbede og andre forbedringer er

blevet drøftet. Ligeledes gårdlaugets budget.

 

4. Godkendelse af dagsorden : Godkendt

 

5. Ekstraordinær generalforsamling den. 31 maj 2010

Der vil blive indkaldt fra administrator.

 

6. Dato for næste møde er den. 7 juni 2010.

 

7. Køb/salg/fremleje.

7.A. Salg : Intet

 

7.B. Fremleje : Ingen

 

7.C. Erhverv : Kaffebaren Old Made har haft reception og åbner snart.

 

8. Beboerhenvendelse : En klage over støjgener, bestyrelsen behandler sagen.

Henvendelser vedrørende erhvervslejemålet Schaksgade 9,kld om der

udover massage drives bordelvirksomhed vil blive undersøgt nærmere.

 

9. Eventuelt :

Henvendelser angående Kapstaden.

Lokalet trænger til en grundig renovering/istandsættelse og så vil det

også blive nemmere at rengøre lokalet. Bestyrelsen har lavet et udvalg,

som undersøger budegettet og hvad der skal forbedres i første omgang.

 Last update:  18:54 18/06 2010