Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat februar 2010

 

referat til bestyrelsesmødet torsdag den 11. november 2009 kl. 18.00 i kapstaden

Tilstede:

teddy, charlotte, simon, olmo, laila, sascha

Afbud:

sevin, jens

 

1) Valg af referent:

olmo

 

2) Valg af ordstyrer:

olmo

 

3) Status vicevært v/Ole

- årsregnskab fra gårdlauget præsenteres. der er overskud. der forventes dog en række udgifter til senere betaling.

 

- gårdlauget vil lave en liste over kommende opgaver til baggrund for en økonomisk prioritering.

 

- der er indhentet pris på etablering af toilet til den nye kaffebar i nansensgade. overslaget lyder på ca. kr. 27.000,- for vvs arbejdet. hertil kommer div. tømrer arbejder og murerarbejder.

- bestyrelsen stiler efter at det nye toilet vil indgå i kontrakten.

 

- der er indhentet pris på toilet til Baisikeli på ca. kr. 50.000,- ink.moms + el.

 

4) Godkendelse af dagsorden:

godkendt med tilføjelse af pkt 10, 11, 12

 

5) Godkendelse af referat af 20.10.2009

godkendt

 

6) Dato for næste møde

d.9 marts kl 18

 

7) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

7a) Status køb/salg v/Charlotte

- der har været et salg, sælger fandt selv køber

 

7b) Status fremleje v/Sevin

én ny fremleje i nansensgade, der er indgået lejekontrakt.

 

7c) Status erhvervslejemål v/Teddy

café Klein har anmodet om nedslag i huslejen. anmodningen blev ikke imødekommet.

se i øvrigt pkt 3)

 

8) Orientering fra arbejdsudvalgene

mødet i kapudvalget blev refereret. der er opbakning til projektet men bestyrelsen skal godkende overslag på udførelse.

mødet i grønt-udvalg blev refereret.

 

9) Beboerhenvendelse

nix

 

10) cykler

der vil blive optegnet markeringer på asfalten i portene der præciserer hvor det er tilladt at parkere cykler.

 

11) rengøring fortov

kommunen erklærer at have modtaget vores klage vedr. den dyre obligatoriske rengøring af fortov. det meddeles at sagen vil blive behandlet i kommunen om 8-9 md.

 

12) nyhedsbrev

det debatteres om nyhedsbrevet kunne genindføres eventuelt i en ny form.

 

13) Evt.

nixLast update:  15:37 18/02 2010