Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat november 2009

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 17. november 2009 kl. 18.00 i Nansensgade 30.

Tilstede: Jesper, Simon, Charlotte, Sascha, Teddy, Jens, Olmo, Laila og Sevin, Ole (deltog indtil punkt 7c)

Afbud:

 

1) Valg af referent:

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer:

Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 20.10.2009

Godkendt

 

5) Dato for næste møde

Tirsdag den 5. Januar kl. 18 i Kapstaden

 

6) Status vicevært v/Ole

• Viceværten orienterede, at der er fundet råd og svamp i skellet mellem to lejligheder, som foreningen er i gang med at udbedre. Der er tale om en relativt ufarlig svamp, der dog skal fjernes. Forsikringen dækker ca. 50 % af vores udgifter til udbedringsarbejdet.

 

• Bestyrelsen besluttede, at den berørte beboer kompenseres for gener i forbindelse udbedringen, da arbejdet vil foregå over en længere periode, og vil betyde en væsentlig reduktion af lejlighedens areal til beboelse.

 

• Det vedtages at der i forbindelse med foreningens ansvar for vedligeholdelse af andelslejligheder kun gives kompensation i forbindelse med helt særlige større renoveringsarbejder der vedrører større/væsentlige dele af den pågældende lejlighed i en længere periode. I den situation vil bestyrelsen bestræbe sig på selv at tage initiativ til at undersøge mulighederne for kompensation i samråd med administrator.

 

7) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

7a) Status køb/salg v/Charlotte

• Et salg i Nansensgade. Sælger har selv fundet køber.

 

• Der er nu fundet en køber til den tidligere lejebolig i Turesensgade 14.

 

7b) Status fremleje v/Sevin

• Ingen ny fremleje

 

7c) Status erhvervslejemål v/Teddy

• Der er underskrevet lejekontrakt med Foreningen Tankestreg.

 

• Der er udarbejdet kontrakt til Baisikeli, hvori det indgår, at Baisikeli må sælge cykler, men ikke reparere på cykler, der ikke er deres egne.

 

• Cafe Klejn har endnu engang henvendt sig til bestyrelsen, idet de ikke kan godtage bestyrelsens tidligere begrundelse for afslag på Klejns krav om kompensation. Bestyrelsen vil rådgive sig med administrator om sagen.

 

• Cykelbutikken Ravnen har bedt om en ny dør. Bestyrelsen vil få foreningens håndværkere til at kigge på døren.

 

8) Orientering fra arbejdsudvalgene

• Miljøudvalget: Udvalget orienterede bestyrelsen om udvalgets første møde og de forslag, der kom på bordet. Forslagene kan deles i to kategorier. Der var dels tale om oplysningstiltag og dels om mulige investeringer. Udvalget vil arbejde videre med forslagene.

 

• Kapstaden: Udvalget til renovering af Kapstaden aftalte at mødes kort efter bestyrelsesmødet.

 

9) Renovering v/Olmo

• Bestyrelsen har bedt ”Plan1 arkitekter” der har rådgivet foreningen i forbindelse med facaderenovering, om at give tilbud på en tilstandsrapport til grundlag for bestyrelsens udarbejdelse af foreningens 10-årsplan.

 

• I henhold til gældende tidsplan har der været afholdt slutaflevering på facaderenoveringen. Der resterer nu kun udbedring af mangler, herunder eftersyn af el mm. Det forventes at arbejdet vil blive noget billigere end budgetteret.

 

10) Beboerhenvendelse

En henvendelse om en pære i en opgang, der er gået i stykker. Bestyrelsen vil tage den videre til viceværten.

 

11) Evt.

 

 

 

 Last update:  21:50 15/12 2009