Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat september 2009

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 21. september 2009 kl. 18.30

Tilstede: Olmo, Ole, Teddy, Charlotte, Jens og Sevin

Afbud: Finn

 

1) Valg af referent: Sevin

 

2) Valg af ordstyrer: Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden: Punkt 6 er inddelt i to punkter i stedet for et punkt. Ellers er dagsordnen godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 25.08.2009

Godkendt

 

5) Dato for næste møde: Efter generalforsamlingen, medmindre dagsorden for generalforsamlingen ændrer sig.

 

6) Møde med administrator

Teddy orienterede bestyrelsen om mødet med Administrator.

 

7) Generalforsamling i Turegaarden

- Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 13. oktober 2009.

Foruden dagsordenen jf. vedtægterne vil bestyrelsen fremlægger ændringsforslag, således at det bliver forbudt at ryge i opgangene.

 

- Derudover skal det oplyses, at to bestyrelsespladser og begge suppleantpladser er til valg i år.

 

8) Status vicevært v/Ole

intet nyt.

 

9) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

9a) Status køb/salg v/Charlotte

En stor tak til Charlotte for at have opdateret ventelisterne.

 

9b) Status fremleje v/Sevin

Intet fremleje

 

9c) Status erhvervslejemål v/Teddy

- Lokalet i Turesensgade 10, kld.th. er lejet ud til foreningen tankestreg, som vil etablere et specialelokale.

 

- Kontrakten til Thai-message butikken i Schacksgade er nu underskrevet.

 

- Bestyrelsen er blevet bekendt med at Stigs Olivenbutik har indført kortere åbningstider. Bestyrelsen vil få administrator til at fremsætte krav og om udvide sin åbningstider

 

10) Beboerhenvendelse

- Henvendelse fra en andelshaver vedr. en skade i afløbet under andelshaverens gulv. Spørgsmålet her er, om vedligeholdelsesudgifterne skal dækkes af andelshaveren eller foreningen. Bestyrelsen kan ikke imødekomme andelshavers ønske om dækning fra foreningen jf. foreningens vedtægter.

 

- Henvendelse fra en andelshaver om foreningen er interesseret i at dække udgifter til udskiftning af faldstamme i forbindelse med etablering af et toilet.

Foreningen har i øjeblikket ingen planer og at udskifte faldstammer.

 

- Henvendelse fra den nye ejer, Foreningen Tankestreg om at holde en reception lørdag den 3.oktober 2009. Bestyrelsen har godkendt henvendelsen, så længe de holder hus-reglerne og lovgivningen.

 

11) Evt.

- Vandforbruget er steget til det dobbelte i år. I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at tjekke op på haneandele for hver andelshaver og se på muligheden for at en vaskemaskine kan tælles som en haneandel.

 

- Bestyrelsen overvejer muligheden for en alternativ trappevask for at spare penge. Bestyrelsen vil drøfte sagen til næste bestyrelsesmøde.

 

- Bestyrelse overvejer at lave en 10-årig vedligeholdelsesplan, som kan fungere som et redskab til bedre at kunne tage beslutninger. Bestyrelsen beslutter, at det er noget, den nye bestyrelse skal arbejde videre med efter generalforsamlingen.Last update:  18:08 30/09 2009