Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat august 2009

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 25. august 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Teddy, Charlotte, Finn, Jens, Olmo, Ole og Sevin

Afbud:

 

1) Valg af referent: Sevin

 

2) Valg af ordstyrer: Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden: Godkendt

 

4) Godkendelse af referat af 09.06.2009 Godkendt

 

5) Dato for næste møde: Torsdag den 17. September 2009

 

6) Omlægning af Flexlån

Bestyrelsen har fra administrator fået fortalt, at bestyrelsen har mulighed for senest den 20. Oktober 2009, at omlægge foreningens Flexlån i forbindelse med den kommende rentetilpasning. Bestyrelsen har i den forbindelse vedtaget, at Teddy får mandat til at tage en beslutning på bestyrelsens vegne efter rådføring med Administrator.

 

7) Generalforsamling i Turegaarden 2009 V/Teddy

Bestyrelsen har fundet tre datoer til den kommende generalforsamling, og vil sende dem til administrator. Datoerne, der er i prioriteret rækkefølge, er: Tirsdag den 13. eller torsdag den 15. oktober eller tirs. den 22. September 2009 kl.18

Der er, foruden de sædvanlige punkter, foreløbig et punkt mere på dagsorden for generalforsamling: 1) Rygeregler på trappeopgange,

 

8) Generalforsamling i Gårdlauget v/Ole

Det skal oplyses, at referatet af gårdlaugets sidste generalforsamling findes på Turegaarden.dk

 

9) Status vicevært v/Ole

Intet nyt

 

10) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

10a) Status køb/salg v/Charlotte

Et salg i gang.

 

10b) Status fremleje v/Sevin

En fremleje.

 

10c) Status erhvervslejemål v/Teddy

- Erhvervslokalet i Shacksgade 9 kld. Tv: Der er fundet en interesseret lejer, der gerne vil bruge lokalet til thai massage. Der er udfærdiget en kontrakt og mangler kun at blive underskrevet.

- Erhvervslokalet i Turesensgade 10 kld. th.: Vi har fået en henvendelse vedr. foreningens tidligere lejebolig, som foreningen ikke har kunne sælge. De interesserede vil gerne leje den som erhverv. Bestyrelsen er positivt stemt overfor henvendelsen, såfremt det kan lade sig gøre. Bestyrelsen vil undersøge og give de interesserede besked.

- Stig's Oliven har tidligere forespurgt om muligheden for at lave hans lager om til en kaffeshop og dermed dele erhvervslejemålet til to lejemål. Bestyrelsen er i udgangspunktet positiv stemt overfor forslaget. Problemet med lejemålet har været adgangen til toilettet i porten. Bestyrelsen er interesseret i fremtiden at fjerne toilettet i porten. Bestyrelsen har derfor besluttet, at godkende Stig’s forespørgsel om to lejemål med det forbehold, at bestyrelsen til enhver tid kan henvise de to lejemål til et andet toilet.

- Det tidligere Combos, som nu hedder Klejn åbner til september.

 

12) Beboerhenvendelse

- En andelshaver har henvendt sig til bestyrelsen omkring modtagelse af uønsket reklame. I den forbindelse har vedkommende bedt bestyrelsen om at tage affære og rette en klage til pågældende distributør. Bestyrelsen opfatter dog sagen som en privat anliggende, og vedkommende må derfor selv klage.

- Der har været flere klager vedr. Baisikili, herunder brugen af vaskeriets vask og gården. Bestyrelsen vil tage kontakt til Baisikili og indskærpe reglerne.

- En andelshaver har henvendt sig vedr. problemer med fastnetforbindelse. Der er taget kontakt til TDC, fordi det er TDCs ansvar at reparere brud på linje, men der er lange ventetider, fordi de opfatter det som brud på kablerne.

 

13) Evt.Last update:  13:55 10/09 2009