Administration
Mødereferater bestyrelsen
Referat juni 2009

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 9. juni 2009 kl. 18.00 i Kapstaden

Tilstede: Finn, Charlotte, Olmo, Jens, Teddy og Sevin

Afbud: Ingen

 

1) Valg af referent:

Sevin

 

2) Valg af ordstyrer:

Olmo

 

3) Godkendelse af dagsorden:

Et nyt punkt vedr. generalforsamlingen i gårdlauget er tilføjet på dagsordnen (punkt. 6)

 

4) Godkendelse af referat af 14.04.2009

Der er en lille ændring i punkt 7 vedr. dørtelefoner. Her skal der stå, at tre dørtelefoner skal udskiftes i år, i stedet for to. Med denne ændring er referatet godkendt.

 

5) Dato for næste møde

Tirsdag den 4. August 2009 kl. 18

 

6) Generalforsamling i gårdlauget v/ Ole

- Bestyrelsen indstiller til, at gårdlauget skal undersøge muligheder for plads til flere cykelstativer i gården.

- Bestyrelsen vil endvidere undersøge muligheden for cykelstativer i portene.

- Der er fra gårdlauget fremlagt forsalg om at udskifte den nuværende gartner og få nogle nye aftaler grundet besparelser. Bestyrelsen er som udgangspunkt ikke interesseret i en besparelse, hvis det går ud over kvaliteten.

 

7) Status vicevært v/Ole

Intet nyt

 

8) Status køb/salg/fremleje/erhvervslejemål

8a) Status køb/salg v/Olmo

Der har været intern bytte mellem to andelshavere.

 

8b) Status fremleje v/Sevin

Ingen fremleje

 

8c) Ulovlig fremleje v/Sevin

Bestyrelsen af vidende om en ulovlig fremleje. Bestyrelsen vil bede administrator om at sende et påbud til den pågældende andelshaver.

 

8d) Status erhvervslejemål v/Teddy

- Ejeren af butikken med effektpedaler i Nansensgade 24 er i fuld gang med at istandsætte butikken og vil åbne hurtigst muligt.

- Stig Oliven har anmodet om at omdanne lagerlokale til kaffe-bar. Bestyrelsen er umiddelbart positivt stemt overfor det. Der er dog nogle forbehold, som bestyrelsen skal have undersøgt først. Teddy vil tage kontakt til Stig for nærmere oplysninger.

 

9) Renovering v/Olmo

Det har vist sig, at facaden har været i dårligere end først antaget. Det bliver derfor dyrere end antaget. Formanden og den byggeansvarlige holder et møde med Frede og arkitekten i forbindelse med det ændrede budget.

 

10) Beboerhenvendelse

- En andelshavere har henvendt sig om et muligt hul i taget. Bestyrelsen vil undersøge taget.

- En af foreningens lejelejligheder bliver fri efter, at Remee flytter ud i midten af juni. Teddy og Ole vil indhente tilbud om istandsættelse af lejligheden for efterfølgende at sælge lejligheden.

 

11) Evt.

 

 

 Last update:  13:46 05/09 2009